Proverite podatke u registru birača pred manjinske izbore!

Manjinski izbori biće održani 5. maja, a birači mogu podneti zahtev za dopunu ili ispravak podataka u registru birača do srede 24. aprila.

Srbi Hr 08.04.2019.
Manjinski izbori Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske donela je Odluku o raspisivanju izbora za članove veća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izbori će biti održani u nedelju 5. maja.

Iz Ministartstva uprave su saopštili da birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će biti organizovani izbori, mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opštu upravu ureda državne uprave u županijama i Gradskom uredu za opštu upravu Grada Zagreba, prema mestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vreme kancelarija, zaključno do srede, 24. aprila.

Pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana izbora, mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom državne uprave.

Na popisima birača na dan izbora nalaziće se samo birači pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se provode izbori i važeće lične karte.

Iz Ministarstva uprave poručuju da birači pripadnici nacionalnih manjina za koje se prilikom dolaska na biračko mjesto utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora svoje glasačko pravo ostvariti s potvrdom za glasanje koju izdaje nadležna kancelarija prema mestu prebivališta birača i podsećaju birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti, osim ako se utvrdi da nisu upisani u registar birača.

Adresar nadležnih tela ovlaštenih za vođenje registra birača možete pogledati na internet stranicama Ministarstva uprave.