Prvi koraci na reelektrifikaciji četiri pakračka sela

Sela Bjelajci, Cikote, Rogulje i Jakovci na području Pakraca još uvek nemaju električnu energiju pa su na inicijativu zamenika gradonačelnice Pakraca Nikole Ivanovića predstavnici Hrvatske elektroprivrede – HEP-ODS 9. maja posetili Pakrac i pomenuta sela.

Pakrac elektrifikacija Nikola Ivanović

Nikola Ivanović je delegaciju HEP-a koju su sačinjavali koordinator programa za reelektrifikaciju Branko Jurišić, direktor sektora za imovinu Krešimir Ugarković i direktor HEP ODS Elektre Križ Željko Sokodić proveo kroz navedena sela u kojima su zajedno pregledali ranije planirane trase dalekovoda i proverili stanje na terenu.

Razgovarali su sa tamošnjim stanovništvom i poljoprivrednicima koji su jednoglasno istakli potrebu za reelektrifikacijm i naglasili da bi u selima pod Psunjom živelo i više ljudi kada bi ovaj veliki problem bio rešen.

– Zbog velike količine zemljišta i mogućnosti za razvoj porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, ali i zbog rešavanja obaveza države prema povratnicima osiguravanjem elementarnih uslova za život ovo je za Pakrac veoma važno pitanje i treba ga konačno rešiti – istakao je nakon posete selima sa predstavnicima HEP ODS-a zamenik pakračke gradonačelnice Nikola Ivanović.

Nakon obilaska terena dogovoreno je da se u najkraćem roku pristupi izradi projektne dokumentacije za reelektrifikaciju sela koja će biti gotova do septembra ove godine i koja će predstavljati osnovu za izvođenje radova.