Rekordna sredstva za kulturnu autonomiju Saveta za nacionalne manjine

U organizaciji Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske u Zagrebu je održan seminar za predstavnike udruženja i ustanova nacionalnih manjina o načinima prijave na programe kulturne autonomije.

Srđan Sekulić 03.12.2019.
Savet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Tokom prvog dela seminara predstavnicima manjinskih organizacija obratio se predsednik Saveta Aleksandar Tolnauer, a pored njega održano je i predavanje o finansijskim izveštajima, da bi nakon toga u drugom delu seminara bio održan praktični deo na kojem su se predstavnici udruženja i ustanova nacionalnih manjina upoznali sa načinom prijava i izveštaja.

- Ovaj seminar svake godine tradicionalno organizujemo kako bismo udruženja i ustanove nacionalnih manjina upoznali sa kriterijumima koje smo opet morali uskladiti sa načinom finansiranja civilnog društva u Evropskoj uniji. Stoga je nasušna potreba da ljude upoznamo sa sistemom kako da prijavljuju svoje programe i kako da podnose svoje izveštaje o radu. Ovo je veoma bitno za nas jer je potrebno da naše organizacije imaju kapacitet kako bismo im mogli podeliti ta sredstva i takođe jako je bitno da su programi koji se prijavljuju održivi jer smo primetili da neki preambiciozno planiraju, a onda to predviđeno nisu u stanju izvršiti i to onda sve zajedno nije dobro jer se onda ta sredstva moraju vraćati u državni proračun – istakao je predsednik Saveta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer.

Seminaru je prisustvovalo stotinak predstavnika različitih udruženja i ustanova nacionalnih manjina koji se jednim svojim delom finansiraju upravo preko Saveta za nacionalne manjine.

- Zadovoljan sam sa odazivom predstavnika organizacija koji su došli na ovaj seminar, a video sam i da su njima mnoge stvari jasnije i evidentno je da sam seminar ima smisla i potrebno je da ga organizujemo. Svi programi koji se prijavljuju su pod kontrolom Saveta, a sredstva koja se dobijaju nisu vezana za brojnost manjina nego za programe koji se prijavljuju. Jasno je da najveća manjina ima i najviše programa, ali teoretski može se desiti da neka druga manjina dobije više sredstava – naglasio je Tolnauer.

Za 2020. godinu obezbeđena su do sada rekordna sredstva iz proračuna. Kad je u pitanju kulturna autonomija na raspolaganju Saveta biće 43.771.500 kuna, od toga je za programe namenjeno 41.995.000 kuna.