Seminar na temu srpskog tradicionalnog pevanja u Vukovaru

Zajedničko veće opština organizovalo je 10. i 11. novembra predavanja na temu srpskog tradicionalnog pevanja i nematerijalnog kulturnog nasleđa u okviru treće Škole folklora.

Jadranka Jaćimović 13.11.2018.
Škola Folklora Vukovar

Članovi srpskih kulturno-umetničkih društava sa prostora istoka Hrvatske imali su, i ove godine, priliku da unaprede svoj rad te usavrše umetničke koreografije i umetničke nastupe. Seminar koji organizuje Zajedničko veće opština pod nazivom „Škola folklora“ omogućio je učesnicima nova saznanja i praktičan rad iz oblasti primene tradicionalnog pevanja u koreografisanom folkloru te srpski vokalni dijalekti i nematerijalno kulturno nasleđe.

Predavač je bila poznati etnomuzikolog i profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu dr Sanja Ranković.

-  Baviću se dominantno pevanjem Srba koji su se iselili iz Hrvatske u Srbiju sa područja Banije, Korduna i zapadne Slavonije. Bavićemo se i temama prezentacije pevanja na sceni te srpskim vokalnim dijalektima na srpskom etničkom prostoru. Pevanje je bitno, jer pre svega održava jezik naroda. Ovde u regionu je lakše, jer svi sa prostora bivše Jugoslavije govore slične jezike, ali je mnogo teže sa Srbima u dijaspori. Tu se pevanje pokazuje kao značajan faktor održanja, pre svega jezika i kulturnog identiteta. Po mom mišljenju pevanje pa i sama igra su jako bitni za psihofizički razvoj čoveka, jer vrlo je važno da čovek sam muzicira, a ne samo da bude konzument kulture u šta smo se generalno svi pretvorili - izjavila je Sanja Ranković.

Škola Foklora Sanja Ranković

Sanja Ranković

ZVO želi da olakša i poboljša rad srpskih kulturno–umetničkih društva

Veza sa matičnom državom je neophodna u radu KUD-ova koji su čuvari nematerijalnog nasleđa manjinskog naroda. Srbi u Hrvatskoj nemaju mnogo mogućnosti za usavršavaje iz oblasti etnologije i upravo je zato seminar nazvan „Škola folklora“ lepa i jedinstvena prilika onima koji žele da napreduju i poboljšaju kvalitet rada.

-  Uglavnom se seminari organizuju u Republici Srbiji i ukoliko imate volje morate imati i finansijska sredstva da prisustvujete tim predavanjima. Uz pomoć Zajedničkog veća opština organizujemo seminare i jako mi je drago da je Sanja Ranković ovde. Njena iskustva su dragocena tako da verujem da ćemo danas naučiti puno toga - kaže voditelj grupe KUD-a „Sloga“ Vukovar Zoran Novoselac.

Zajedničko veće opština tokom godine organizuje nekoliko manifestacija značajnih za negovanja kulturnog amaterizma srpske zajednice. Škola folklora seminar je kojim se želi unaprediti rad kulturno-umetničkih društava.

- Ovo je treći seminar koji je zamišljen kao pomoć i oblik usavršavanja ljudi koji rade u kulturno-umetničkim društvima. Želimo da obezbedimo kvalitetne predavače koji će preneti svoja znanja i veštine i na taj način izađemo u susret našim ljudima sa ovog područja jer odlazak na seminare u Srbiji zahteva određene troškove. Zato kvalitetne i eminentne sručnjake dovodimo ovde kako bi stvorili priliku da se članovi KUD-ova stručno usavršavaju u oblastima u kojima rade - objasnio je predsednik Odbora za kulturu ZVO-a Nebojša Vidović.

Odluka organizatora da omogući besplatne edukacije folkloraša veoma je dobro prihvaćena. Pokazalo je to interesovanje za seminar u Vukovaru. Tokom dva dana na „Školi folklora“,  koja je održan u prostorijama KUD-a „Sloga“ u Vukovaru, prisustvovali su članovi desetak kulturno-umetničkih društava sa prostora Slavonije, Baranje i zapadnog Srema.