SNV-ova kancelarija u Vukovaru i ove godine pomaže poljoprivrednicima

Sredstva predviđena na konkursu Ministarstva poljoprivrede za područja naseljena nacionalnim manjinama za ovu godinu iznose 20 miliona kuna.

Miloš Miodragović Centar za razvoj i investicije SNV-a

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je i ove godine konkurs za finansiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.  Ovim programom Ministarstvo četvrtu godinu uzastopno pomaže malim OPG-ovima na prostorima na kojima tradicionalno žive pripadnici nacionalnih manjina, a ukupan iznos sredstava predviđen za ovu godinu je 20 miliona kuna. To je ujedno i najveći do sada odobreni iznos za ove projekte. U prethodne tri godine kroz ovaj program odobreno je 740 projekata, a isplaćeno ukupno 46,6 miliona kuna.

Osnovni cilj ovog programa, navode u Ministarstvu poljoprivrede, je doprinos smanjenju nezaposlenosti u ruralnim područjima i ekonomsko osnaživanje nacionalnih manjina. Konkurs je otvoren od trećeg maja do trećeg juna. Pravo na prijavu imaju svi čiji OPG je ekonomske veličine od 500 do 4.999 evra i nalazi se na području jedinice lokalne samouprave u kojoj nacionalne manjine čine više od pet odsto od ukupnog broja stanovnika.

Iako konkurs nije namenjen isključivo nacionalnim manjinama, već svima koji žive na području opštine ili grada koji zadovoljava pomenute uslove, tokom prethodne tri godine ovaj program omogućio je upravo brojnim poljoprivrednicima pripadnicima nacionalnih manjina da se prijave i dobiju bespovratna sredstva. Kada je u pitanju srpska zajednica, poljoprivrednicima su u tom poslu pomogli projektni centri u opštinama u kojima takvi centri postoje, a pomoć su pružile i brojne srpske institucije poput SNV-a i ZVO-a. Takva je situacija i ove godine, a jedna od kancelarija u koju poljoprivrednici redovno dolaze po savet ili pomoć oko pisanja projekata je i Centar za razvoj i investicije SNV-a u Vukovaru.

– Za učestvovanje je neophodno da poljoprivrednici pribave dva dokumenta. Jedan od njih je potvrda iz FINE o ekonomskoj veličini OPG-a, a drugi je potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga. Sa ta dva dokumenta mi dalje pomažemo u ispunjavanju prijavnog obrasca i izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja i korištenim podrškama male vrednosti. Ljudi najviše apliciraju za kupovinu domaćih životinja, trajnih nasada višegodišnjeg bilja i poljoprivredne mehanizacije. Osim toga, postoji i jedan deo onih koji se prijavljuju za kupovinu zemljišta – kaže Miloš Miodragović iz vukovarske kancelarije SNV-og Centra za razvoj i investicije.

Prema njegovim rečima ova kancelarija imala je na konkursu Ministarstva poljoprivrede jako dobru prolaznost prethodnih godina. Prošle godine odobreno je 13 od 15 prijavljenih projekata ukupne vrednosti 780 hiljada kuna koja su ostvarili poljoprivrednici sa područja Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije, a koji su se na sredstva prijavili u ovoj kancelariji Centra za razvoj i investicije.

Pomažu i na drugim konkursima

Miloš Miodragović Centar za razvoj i investicije SNV-a tekst
Miloš Miodragović

Kao što Ministarstvo poljoprivrede ima konkurs za poljoprivrednike, vrlo slične konkurse je prethodne tri godine raspisivalo i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta za privrednike. Za ovu godinu taj konkurs još uvek nije raspisan, ali je prošle godine u prijavi na njega privrednicima takođe pomagala vukovarska kancelarija Centra za razvoj i investicije. Prethodnih godina ova SNV-ova ispostava radila je i na brojnim drugim konkursima.

– Radili smo prošle godine na puno stvari. Ukupan iznos projekata koji su odoboreni u prošloj godini, a koje sam direktno pisao je 2 miliona i 554 hiljade kuna. Tu ubrajam konkurse ova dva ministarstva i program „Zaželi“. Kada je reč o 2019. godini imali smo odobrenih 1 milion i 513 hiljada kuna za projekte ova dva ministarstva, a u 2018. godini 1 milion 975 hiljada kuna. Svim ovim projektima direktno smo pomogli ljudima da dobiju bespovratna sredstva, a osim toga radili smo i na brojnim projektima za jedinice lokalne samouprave i brojna udruženja. Od 2014. godine položio sam ispit za provođenje postupaka javne nabave i do danas sam radio na više od 30 takvih postupaka za opštine Borovo, Negoslavci, Markušica i Trpinja – zaključuje Miloš Miodragović.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.