Srpski jezik i ćirilica konačno u statutima škola

Na poslednjoj održanoj sednici Skupštine Vukovarsko-sremske županije doneta je saglasnost na Statute šest osnovnih škola sa područja ove županije.

Srđan Sekulić 05.10.2021.
Statuti osnovnih škola OŠ Borovo

Skupština Vukovarsko-sremske županije odluku o statutima donela je za osnovne škole u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i pismu, a to su škole u Boboti, Trpinji, Borovu, Markušici, Bršadinu i Negoslavcima.

-Odlukom županijske skupštine stvoreni su svi neophodni preduslovi da se vrši reizbor direktora koji je do sad bio blokiran, zatim mogućnost apliciranja na različite konkurse iz domaćih i stranih izvora finansiranja, ali i sve ono što je bitno za jedan redovan i normalan rad škole. Ono što je bitno jeste da će i nadalje roditelji moći odlučivati o modelu obrazovanja koje će njihova deca moći da pohađaju jer je u tim Statutima navedeno da će se nastava odvijati na srpskom jeziku i pismu, po modelu A, što je nama jako važno za očuvanje našeg nacionalnog identiteta – istakao je nakon održavanja ove sednice zamenik župana Vukovarsko-sremske županije iz redova srpske nacionalne manjine Srđan Jeremić.

Sa odlukama su zadovoljni i direktori pomenutih osnovnih škola koji su godinama bili u problemu zbog nereševanja ovog pitanja.

-To za nas znači pre svega da mi legalizujemo činjenično stanje jer mi po tome radimo već godinama. Dakle, izdajemo dvojezična svedočanstva, radimo na srpskom jeziku i pismu i ovo je sad prvi put da je došlo do pomaka i političke volјe da se prihvate predlozi naših Statuta koji su usklađeni sa svim mogućim propisima Republike Hrvatske i da se konačno ovo pitanje reši na jedini način koji je legalan – naglasio je direktor OŠ Borovo Tihomir Jakovlјević.

Prenos osnivačkih prava i dalje na čekanju

Sa ovom odlukom rešen je i problem većine direktora osnovnih škola koji su duži ili kraći period bili vršioci dužnosti direktora u svojim školama.

- Slede daljnji koraci jer ovi Statuti nisu legalni dok se ne potvrde u Trgovačkom sudu u Osijeku što će potrajati još neko vreme. U svakom slučaju ova odluka olakšava i funkcionisanje škole i to je jedini način da se funkcioniše u skladu sa Zakonom o obrazovanju – rekao je Jakovljević.

Ovo je prvi put posle više godina da su članovi županijske skupštine prihvatili da se pitanje Statuta škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i pismu uopšte stavi na dnevni red, a pogotovo da se prihvati jedna ovakva odluka. Ono što ostaje jeste da se pronađu mehanizmi kako da Vukovarsko-sremska županija prebaci osnivačka prava osnovnih škola na opštine koje su podnele takav predlog.

- Predstavnička tela opština Borovo, Negoslavci i Markušica su još početkom 2015. godine podnele županiji zahtev za prenosom osnivačkih prava i iako su srpski predstavnici na raznim nivoima tražili da se prihvate zakonske odredbe to je ostalo nerešeno da danas. Mi ćemo ponovo zatražiti razmatranje svih donetih odluka kao i službeni stav Odbora za lјudska prava i prava nacionalnih manjina Sabora koji je još 2016. godine zaklјučio da su zahtevi ove tri opštine opravdani i zatražio od Vlade RH da obaveže Skupštinu VSŽ da na prvoj sednici Skupštine uvrsti zahtev za prenos osnivačkih prava. Smatramo da bi se se donošenjem ove odluke stavila tačka na sve nedoumice i nakon toliko godina bismo okončali zastoj u prenosu osnivačkih prava na ove tri opštine sa srpskom većinom – zaklјučio je Jeremić.