Stavovi roditelja sve zatvoreniji

Tim naučnika s Filozofskog fakulteta u Zagrebu predstaviо rezultate četvorogodišnjeg istraživanja u kojem su učestvovali roditelji i učenici koji žive u četiri višeetničke zajednice u Hrvatskoj.

Nikola Milojević 18.10.2019.
Dinka Čorkalo Biruški Filozofski fakultet istraživanje Vukovar naslovna

Konferencija pod nazivom „Obrazovanje i socijalna integracija u višeetničkim zajednicama: stanje, izazovi i perspektive“ održana je 17. oktobra u Vukovaru u organizaciji Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Fondacije Fridrih Ebert.

Tom prilikom predstavljena je i publikacija u kojoj se nalaze rezultati četvorogodišnjeg projekta „Integracioni procesi većine i manjine u etnički mešovitim zajednicama“. U istraživanju su učestvovali učenici iz 35 osnovnih i srednjih škola u kojima se nastava odvija na hrvatskom, mađarskom, češkom i srpskom jeziku, kao i njihovi roditelji.

Projekat je trajao od septembra 2015. do septembra 2019., a istraživanjem su obuhvaćeni Mađari s područja Baranje, Srbi s područja Vukovara i okoline, Česi iz Daruvara i okoline, Italijani iz Istre, kao i pripadnici većinskog naroda iz svih ovih višeetničkih sredina.

Cilj je bio prikupiti stavove većine i manjina o tome koji model obrazovanja manjina preferiraju, o namerama nastavka školovanja na vlastitom jeziku i pismu kakva klima vlada u školama, kakvi su međuetnički kontakti kao i osećaji diskriminisanosti te sklonosti ka diskriminaciji drugih.

Na konferenciji u Vukovaru stavljen je akcenat na predstavljanje dobijenih rezultata upravo u ovom kraju, a kako kažu istraživači, vukovarski kontekst se i u ovom slučaju izdvaja od drugih.

- Sproveli smo veliko ekstenzivno istraživanje na 1.568 učenika i 2.000 njihovih roditelja. Često smo prilikom ranijih istraživanja u Vukovaru čuli da treba da pitamo i druge manjine o stavovima i upravo smo to sada i učinili. Sada meritorno možemo reći da je dinamika većinsko-manjinskih odnosa u Vukovaru i dalje izuzetno složena i on se po tome izdvaja drugih sredina. Komparativno gledano s drugim sredinama, međuetnički kontakt se u Vukovaru najmanje podstiče. Tako je u porodicama, a tako je i u školama – kaže voditeljka istraživanja Dinka Čorkalo Biruški.

Istraživanje je pokazalo i da je doživljaj diskriminisanosti u školi najveći u Vukovaru, ali i sklonost ka diskriminaciji drugih. Rezultate su, pored profesorke Čorkalo Biruški, predstavile i Margareta Jelić, Tea Pavin Ivanec, Iva Kapović i Ena Uzelac s Filozofskog fakulteta koje su činile i istraživački tim u okviru ovog projekta.

Dinka Čorkalo Biruški Filozofski fakultet istraživanje Vukovar

Dinka Čorkalo Biruški bila je i deo tima koji je početkom ovog veka sprovodio desetogodišnje istraživanje o stavovima učenika i roditelja u Vukovaru. Iako rezultati tog i ovog istraživanja još uvek nisu naučno upoređeni, Čorkalo Biruški ističe da se već na prvi pogled mogu doneti određeni zaključci.

- Ne bih se usudila u ovom trenutku da kažem radi li se o pogoršanju ili poboljšanju odnosa, međutim imamo neke vrlo zanimljive indikatore koji ukazuju da se neka situacija promenila. Recimo odrasli su postali malo zatvoreniji nego što su ranije bili što svakako nije dobar znak. Opet ponavljam da je činjenica da se vukovarski kontekst razlikuje od drugih i to je ono što moramo imati na umu kada govorimo o javnim politikama – istakla je voditeljka projekta.

Na konferenciji se govorilo obrazovanju nacionalnih manjina u Evropi, primerima dobre i loše prakse, a nakon predstavljanja rezultata istraživanja organizovan je i okrugli sto na temu uloge škole u socijalnoj integraciji dece i mladih. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja i Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Pored tima istraživača i zainteresovanih građana, konferenciji su prisustvovali i pomoćnica ministarke obrazovanja Lidija Kralj, načelnik samostalnog sektora za nacionalne manjine pri Ministarstvu nauke i obrazovanja Nandor Čapo, Blanka Smoljan iz Fondacije Fridrih Ebert, direktorka Agencije za odgoj i obrazovanje Dubravka Brezak Stamać, zamenica gradonačelnika Vukovara Ivana Mujkić, Jadranka Mustapić – Karlić iz Vukovarsko-sremske županije, predsednik Zajedničkog veća opština Srđan Jeremić i brojni direktori i zaposleni u školama u Vukovaru i okolini.