Baljci

ŽIVOT 19.05.2021.

Osim struje i smeća Baljci ništa drugo nisu dobili

Meštani sela Baljci nedaleko od Drniša poslednjih godina imaju problem sa nelagalnim odlaganjem otpada. Iako su se tim povodom obraćali nadležnoj Opštini, brojnim institucijama i udruženjima za zaštitu životne sredine, na njihove apele niko nije odgovorio, pa svakodnevno strahuju u kakav bi se izvor zaraze mogle pretvoriti otvorene deponije pored kojih svakodnevno prolaze.

Vaska Radulović