Crkvena opština osijek

KROZ OPŠTINE 09.08.2023.

SKC u Osijeku u završnoj fazi

Zgrada Srpskog kulturnog centra u Osijeku gradi se na mestu starog parohijskog doma, zadužbine Jovana i Jelisavete Lalošević iz 1897. godine, a pod njenim krovom biće okupljene sve srpske institucije koje deluju u gradu na Dravi.

Srbi Hr