Dejan stjepanović

DRUŠTVO 17.03.2023.

Srbe se u hrvatskim udžbenicima najčešće prećutkuje

Objavljena analiza o predstavljanju nacionalnih manjina u obrazovnim dokumentima i školskim udžbenicima u Hrvatskoj.

Nikola Milojević