Dražen lalić

POLITIKA 07.09.2019.

Opterećenost prošlošću proizvodi nasilje u sadašnjosti

Sve veći broj fizičkih napada na Srbe u Hrvatskoj ne zabrinjava samo pripadnike srpske zajednice.

Nikola Milojević