Golubarstvo

DRUŠTVO 11.01.2023.

Golubarstvo kao porodično nasleđe

Marko Šević iz Bršadina se već dve godine bavi uzgojem ukrasnih engleskih velikih gušana.

Nikola Milojević