Izvor une

ŽIVOT 07.06.2018.

Život na izvoru smaragdnog vrela reke Une

Za reku Unu kažu da je najlepša reka na Balkanu, da je „jedna i jedina“ i od svih drugačija. Vrelo iz kojeg izvire ova krška lepotica duboko se sakrilo u ličkim planinama.

Vaska Radulović