Jelena milić

POLITIKA 13.03.2023.

Saradnja Vukovarsko-sremske županije i AP Vojvodine

Generalni konzul Srbije u Vukovaru Aleksandar Nakić i zamenik župana Vukovarsko-sremske županije posetili su devetog marta Novi Sad. Dva dana ranije u Vukovaru je boravila ambasadorka Srbije Jelena Milić.

Srđan Sekulić