Kancelarija

DRUŠTVO 19.12.2022.

Škole i vrtići bogatiji za novu literaturu

Zajedničko veće opština podelilo je lektirnu građu za decu i stručnu literaturu za vaspitače, nastavnike i profesore.

Maja Milanović