Koljane

ŽIVOT 17.10.2018.

Vladimir Marinko se pradedovskoj zemlji u Koljane vratio peške

Tekstilni inženjer u penziji Vladimir Marinko iz sela Koljane kod Vrlike, rodni kraj napustio je kao momak, u potrazi za poslom i životnom egzistencijom, noseći sa sobom samo uspomene. Nakon radnog veka provedenog u Beogradu, Koljanima se ponovo vratio u penzionerskim danima, simbolično prešavši put dug 600 kilometara prepešačivši svaki metar.

Vaska Radulović