Kožlovac

ŽIVOT 29.04.2021.

U Kožlovcu i divlje zveri imaju više prava nego ljudi

Kožlovac je selo u blizini Benkovca u Ravnim Kotarima gde malobrojni preostali meštani žive sa brojnim nametnutim nepravdama.

Vaska Radulović