Letopis

DRUŠTVO 24.06.2024.

Prvi Letopis Srpskog doma predstavljen u Vukovaru

Ustanova u kulturi Srpski dom u Vukovaru izdala je prvi broj Letopisa u kome je zabeležen njen rad u periodu od novembra 2021. do kraja 2023. godine.

Jadranka Jaćimović