Marinci

KROZ OPŠTINE 08.04.2021.

U poslednjih 30 godina broj Srba u Marincima deset puta manji

Selo Marinci danas pripada opštini Nuštar, a ranije je bilo sastavni deo vinkovačke opštine, na samoj granici sa vukovarskim delom.

Srđan Sekulić
FELJTON 23.03.2018.

Crkve u Veri, Kneževu, Marincima i Opatovcu

Na ovom mestu kroz dva feljtona svakog petka donosimo priču o pravoslavnim crkvama u Hrvatskoj sa prostora istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, i sa prostora Dalmacije.

Srđan Sekulić