Milan caci mihajlović

KULTURA 25.03.2024.

Kroz predstavu obnovljeno sećanje na dramske glumce

Predstava Cacijev uspomenar Milana Cacija Mihailovića odigrana je 22. marta u Srpskom domu u Vukovaru.

Maja Milanović