Mile radović

KULTURA 19.11.2020.

„Konsolidovali smo Prosvjetu i stvorili bolje odnose unutar društva“

Intervju sa predsednikom Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Milom Radovićem o planovima u narednom mandatu na čelu ove institucije.

Nikola Milojević