Narodna biblioteka srbije

DRUŠTVO 15.01.2020.

Obogatili školsku biblioteku sa 250 novih knjiga

Ovih dana biblioteka Osnovne škole u Negoslavcima primila je donaciju od 250 knjiga iz Odeljenja selektivne nabave Narodne biblioteke Srbije. Reč je o veoma vrednoj građi koju čine lektirni naslovi, naslovi za rekreativno čitanje i stručna literatura namenjena učenicima i radnicima škole.

Slavko Bubalo