Opatovac

KROZ OPŠTINE 01.03.2022.

Opština Lovas obećala pomoć u rešavanju problema srpske zajednice

Predstavnici srpske zajednice iz Vukovarsko-sremske županije se sastali sa načelnicom opštine Lovas.

Srbi Hr
FELJTON 23.03.2018.

Crkve u Veri, Kneževu, Marincima i Opatovcu

Na ovom mestu kroz dva feljtona svakog petka donosimo priču o pravoslavnim crkvama u Hrvatskoj sa prostora istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, i sa prostora Dalmacije.

Srđan Sekulić