Petrovci

KROZ OPŠTINE 30.01.2024.

Uređene prostorije VSNM opštine Bogdanovci

Na inicijativu i poziv načelnika opštine Bogdanovci Marka Baruna ovu lokalnu samoupravu, nedaleko od Vukovara, posetili su srpski politički predstavnici sa područja Vukovarsko-sremske županije.

Srđan Sekulić
DRUŠTVO 31.03.2022.

SEĆANjE Vasilj Kostelnik (1927-2022)

U Vukovaru, odnosno u Borovu naselju, na pragu svoje 95. godine umro je čika Vasilj - Vaso Kostelnik, jedan od poslednjih boraca NOB-a sa ovih prostora.

Slavko Bubalo
FELJTON 01.06.2018.

Hramovi Vaznesenja Gospodnjeg – Trpinja, Petrovci, Budimci i Mohovo

U šestom nastavku feljtona Hramovi istočne Hrvatske donosimo pregled crkava posvećenih Vaznesenju Gospodnjem u Trpinji, Petrovcima, Budimcima i Mohovu.

Srđan Sekulić