Skradin

FELJTON 13.04.2018.

Crkva sv. Spiridona u Skradinu

Na ovom mestu kroz dva feljtona svakog petka donosimo priču o pravoslavnim crkvama u Hrvatskoj sa prostora istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, i sa prostora Dalmacije.

Vaska Radulović