Zrmanja

ŽIVOT 30.06.2023.

Zrmanja – od pitkog vrela do pustog sela

Zrmanja Vrelo je naseljeno mesto u opštini Gračac, u jugoistočnom delu Like. Mesto u kojem je pre poslednjeg rata živelo oko dvestotinak stanovnika, a kojih je danas, u ovom predivnom Parku prirode, svega njih dvadesetak.

Vaska Radulović