Traju radovi na projektima finansiranih kapitalnim investicijama SNV-a

Iz sredstava namenjenih za kapitalne investicije Srpsko narodno veće je prošle godine na području Vukovarsko–sremske županije investiralo 800.000 kuna.

Srđan Sekulić 21.05.2020.
kapitalne investicije SNV fk vuteks-sloga vukovar

Pola od iznosa investiranog u Vukovarsko-sremsku županiju dobila je opština Borovo za izgradnju višenamenske multifunkcionalne zgrade, opština Markušica dobila je 200.000 kuna za izdranju javne rasvete, 97.000 dobio je fudbalski klub Vuteks–Sloga iz Vukovara za izgradnju pomoćnog fudbalskog terena, 73.000 kuna Osnovna škola Bobota za rekonstrukciju krova na školskoj dvorani i 30.000 kuna dobio je fudbalski klub Sloga iz Pačetina za izgradnju krova na tribinama stadiona.

Sva ova sredstva utrošena su namenski, jedino je prenamena sredstava izvršena u slučaju škole u Boboti jer je obnova krovne konstrukcije daleko veća investicija, a pomenuta sredstva iskorištena su za kupovinu nameštaja za učionice i kancelarije koji su bili stari nekoliko decenija.

- Srpsko narodno veće sufinansiralo je putem kapitalnih investicija, u okviru raspoloživih sredstava osiguranih u Državnom budžetu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, sveukupno 64 projekta u iznosu od 8.350.000 kuna. U projektima su zastupljene teritorije svih županijskih veća srpske nacionalne manjine. Program Kapitalnih investicija SNV-a funkcioniše kao konkurs koji se objavljuje putem javnog poziva te se potom svim županijskim većima srpske nacionalne manjine i organizacijama šalje obaveštenje da je poziv u toku. VSNM, kao koordinaciono telo na lokalu, zaduženo je da sakupi sve prijave te ih potom objedinjene prijavi na konkurs  – rekla je Emina Đurašević iz centra za razvoj SNV-a.

Na taj način ove godine počela je izgradnja multifunkcionalne zgrade u Borovu koja se nalazi na stadionu fudbalskog kluba Sloga.

- Kroz program kapitalnih investicija Srpskog narodnog veća u 2019. godini opština Borovo je prijavila projekat izgradnje multifunkcionalne višenamenske zgrade za koju je odobreno od Srpskog narodnog veća ukupno 400.000 kuna. Ta dvorana je trenutno u postupku građenja, ona je gotovo stavljena pod krov, odnosno u ovom momentu radi se krovna konstrukcija i očekuje se da sve bude ispoštovano u zadanim rokovima, a to je kraj ove godine. Ukupna vrednost ove investicije je 3,2 miliona kuna – istakao je načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.

Opština Borovo kapitalne investicije SNV

Izgradnja višenamenske sale.

Radi se o višenamenskoj multifunkcionalnoj dvorani koja u svom prizemlju ima jedan monovolumenski prostor koji će biti predviđen za razna dešavanja u opštini Borovo, svih naših udruženja, ali i zainteresovanih pojedinaca kroz neku određenu finansijsku nadoknadu.

- Ta sala biće kapaciteta oko 250 mesta. Na gornjem prostoru, u jednom delu nalaze se tribine za fudbalski klub Sloga iz Borova, sa oko pedesetak sedećih mesta kao i dve manje sale koje će koristiti naša udruženja iz Borova i još tri manje prostorije koje će biti za klub ili neka druga udruženja. U svakom slučaju biće javne namene – naglasio je Baćanović.

Investicije u celoj državi

Značajna sredstva dobio je i fudbalski klub Vuteks–Sloga koji ih je iskoristio za izgradnju pomoćnog terena iza službenih prostorija kluba.

- Od Srpskog narodnog veća dobili smo 97.000 kuna za izradu pomoćnog igrališta na stadionu fudbalskog kluba Vuteks–Sloga. Ta sredstva smo utrošili za izradu istog, s tim da zbog nepredviđenih okolnosti izazvanih pojavom virusa nismo bili u mogućnosti da bilo šta radimo, ali ipak radovi se privode kraju i kada posejemo travu sama investicija će biti završena. I ove godine smo aplicirali i to sa krovom na tribinama kako bismo ispunili uslove za igranje u Trećoj ligi. Očekujemo sredstva za tu namenu kako od Srpskog narodnog veća tako i od grada Vukovara – napomenuo je sportski direktor fudbalskog kluba Vuteks – Sloga Đorđe Lukić.

Kapitalne investicije SNV fk sloga pačetin

Tribine na stadionu FK Sloge iz Pačetina.

Takođe, predviđene aktivnosti dobijanjem ovih sredstava realizovala je i opština Markušica izgradnjom i rekonstrukcijom javne rasvete, kao i fudbalski klub Sloga iz Pačetina koji je zahvaljujući ovim sredstvima kao i sredstvima opštine Trpinja uspeo da postavi krovnu konstrukciju na tribinama stadiona.

Kapitalne investicije Srpskog narodnog veća provode se u većini županija, odnosno onih sredina gde su u znatnoj meri zastupljeni Srbi. Značajna sredstva lokalnim samoupravama, ustanovama i udruženjima trebala bi biti dodeljena i ove godine.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.