U novoj školskoj godini s novim metodama učenja

Školska 2019/20. godina započela je 9. septembra. Osnovne škole u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu osetiće promene u nastavnom planu i programu, ali se suočavaju i sa sve manjim brojem učenika.

model

U Hrvatskoj je u osnovne i srednje škole upisano nešto više od 450 hiljada učenika od kojih će njih 150 hiljada biti prvi koji će osetiti značajne promene u obrazovanju.

Od ove godine u školama će se paralelno provoditi tri programa: redovni nastavni program, frontalni program prema novom nastavnom programu te eksperimentalni program „Škola za život“ u 74 osnovne i srednje škole. Ipak, za oko 300 hiljada učenika program se neće menjati, odnosno školu će pohađati po nastavnim programima iz 2014. godine.

Frontalna reforma koja se uvodi od 9. septembra zahvata sve predmete za učenike prvih razeda srednjih škola, dok se u osnovnim školama novi program i udžbenici primenjuju u prvom i petom razredu te u sedmom razredu samo za biologiju, hemiju i fiziku. Nove metode podučavanja, vrednovanja, ali i novosti u ocenjivanju, primenjivaće se i u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu odnosno u obrazovanju po modelu „A“.

Srpski učenici, ili bolje rečeno njihovi roditelji mogu bezbrižno u novu školsku godinu, udžbenici su odštampani i besplatni za sve. Radilo se predano na prevođenju i usklađuvanju sa novim kurikulumom, odnosno novim nastavnim planom i programom, saznajemo to od autorke udžbenika za srpski jezik i predsednice Odbora za obrazovanje ZVO-a Milice Stojanović.

– Prosvjeta je u saradnji sa Zajedničkim većem opština, tokom jula i avgusta odradila zaista veliki posao. Prevedeni su svi potrebni udžbenici za osnovne i srednje škole. Preveli smo, iako one nisu obavezne, i radne sveske za sve predmete, jer će većina učitelja savetovati učenicima da nabave radne sveske i na taj način utvrđuju naučeno gradivo. Svi novi udžbenici su rađeni sa kurikulumom određenog predmeta, oni su potpuno savremeni i u skladu sa reformom koja od ove godine kreće u prvom, petom i za pojedine predmete u sedmom razredu osnovne te prvom razredu srednje škole, a od sledeće godine biće uključeni učenici svih razreda osnovnih i srednjih škola. To će takođe biti veliki posao, više se udžbenici neće birati kao do sada na pet godina, nego znatno češće. Što se tiče sadržaja, gradivo nije mnogo smanjeno, ali drugačiji je pristup. Možda je malo jednostavniji, odnosno učenicima je dato više izbora i slobode učitelju. Rekla bih da je novi program fleksibilniji – kaže Milica Stojanović.

Udžbenici su besplatni

Za prvi razred osnovne škole udžbenik iz srpskog jezika odnosno bukvar ostaje isti. Udžbenici za nastavu po modelu „A“ su, već nekoliko godina unazad, autorski, odnosno ne uvoze se iz Srbije, kakva je bila početna praksa. Autori iz Republike Hrvatske pobrinuli su se da usklade gradivo i u potpunosti odgovore zahtevima nastavnog plana i programa.

Ono što je ove godine još jedna novina jeste da su svi udžbenici besplatni. Država će platiti sve osim radnih sveski te likovnih mapa i kompleta za tehničku kulturu, odnosno ono što se smatra dopunskim nastavnim sredstvima. Troškove koje ne pokriva država je za učenike po modelu „A“ preuzelo Zajedničko veće opština te lokalne samouprave. Tako će i radne sveske te dopunski materijal takođe biti besplatni što je za roditelje đaka veliko olakšanje.

Princip je da se udžbenici nasleđuju, te nakon završene školske godine vraćaju školi, a ukoliko su oštećeni roditelj mora nadoknaditi štetu. Petaci bi prema novom programu trebalo da pored besplatnih udžbenika od države dobiju i tablet-računare, jer novi program podrazumeva značajno korišćenje digitalne tehnologije u učenju.

U odnosu na prošlu godinu, broj prvačića upisanih po modelu „A“ je veći

Ove školske godine u 16 osnovnih škola u Vukovaru i opštinama na istoku Hrvatske u prvi razred krenuo je 191 đak prvak, što je u odnosu na prethodnu godinu pet učenika više. Ovo povećanje broja prvačića upisanih na nastavni program po modelu „A“ prkosi smanjenju ukupnog broja prvaka koji se u Hrvatskoj beleži iz godine u godinu.

Prve razrede osnovnih škola upisalo je petstotinak učenika manje nego prošle godine. Vukovar je međutim ovogodišnje iznenađenje, jer beleži povećanje broja dece upisane u predškolske i školske ustanove. Osnovna škola „Siniša Glavašević“ ove godine formira još jedno odeljenje za učenike po modelu „A“. Upisano je 29 prvačića što je duplo veći broj nego prethodne školske godine kada ih je bilo 14.

– Ovo nam je, na naše zadovoljstvo, veoma brojna generacija i u srpskoj i u hrvatskoj smeni. Što se tiče opremljenosti i uslova u školi, mogu reći da smo veoma dobro opremljeni, u svakom razredu imamo računar i internet dok je u školi ukupno postavljeno šest pametnih tabli. Trudimo se da opremimo što bolje svaku učionicu te smo interaktivne table postavili u sve prve razrede, tako da će učenici koji se školuju po novom kurikulumu biti maksimalno tehnički opremljeni. Pobrinuli smo se i da školska biblioteka bude veoma dobro opremljena, redovno dokupljujemo literaturu, a takođe i naši svetosavski kumovi svake godine poklone neki lektirni naslov. Za popunjavanje fonda biblioteke sredstva smo dobili i od Ministarstva obrazovanja. Do sada smo išli u Novi Sad i Beograd pa kupovali i snalazili se kako bi rešili literaturu na ćirilici, ali smo sada pronašli knjižaru koja trguje sa knjigama iz Srbije pa ćemo od ove godine to rešavati ovde – objašnjava direktorka OŠ „Siniša Glavašević“ Slavica Mišić.

Model A knjige na ćirilici

U Osnovnoj školi „Negoslavci“ situacija, što se tiče ukupnog broja učenika, je nepromenjena. Tu je 79 učenika, a toliko ih je ova škola brojala i prošle godine. U junu su ispratili osmi razred, odnosno 11 učenika, a već u septembru isto toliko ih je prvi put selo u školske klupe.

– Prošle godine upisano je 12, a ove godine 11 prvaka, međutim ne beležimo promenu u ukupnom broj učenika, jer smo ispratili i upisali isti broj učenika. Naša škola je pre dve godine dobila sredstva za opremanje škole tako da smo kupili šest pametnih tabli, imamo informatičku učionicu opremljenu sa 13 kompjutera koliki je i najveći broj učenika u jednom odeljenju. U svako odeljenje uveli smo E-dnevnike, svaka učionica raspolaže projektorom i laptopom za nastavnika. Školska biblioteka je u potpunosti opremljena, kako školskom lektirom tako i stručnom literaturom za potrebe nastavnika. Pre četiri godine obnovili smo krov škole i izolaciju, ali nam je još ostalo nerešeno pitanje školske dvorane. Radi se trenutno projektna dokumetacija koju finansira Županija. Imamo dosta vannastavnih aktivnosti, prema pravilniku trebalo bi ih biti onoliko koliko imamo odeljenja u školi, međutim mi ih, kao mala škola, imamo više od zahtevanog. To je broj od 18 do 21 vannastavne aktivnosti, od hora, mladih tehničara, informatičara, sportskih sekcija i tako dalje – rekao nam je direktor OŠ „Negoslavci“ Branislav Danilovac.

Nakon dužeg vremena, smanjen broj učenika u Borovu

Osnovna škola „Borovo“ je najveća škola srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, ali se posle više godina suočava sa smanjenjem broja upisanih učenika.

– Nažalost ove godine u Osnovnu školu „Borovo“ u prvi razred upisano je samo 23 učenika, dok se nekoliko učenika iz drugih razreda ispisalo. Sada imamo upisano 248 učenika što je najmanji broj posle sedamdesetak godina. Prošle godine imali smo 263 učenika. Imamo obećanja da ćemo dobiti odobrenje da zadržimo dva odeljenja, jer prema našim saznanjima sledeće godine biće više dece. Ove godine suočavamo se s tim problemom i nadamo se da će Ministarstvo imati obzira da odstupi od pravilnika. Beležimo smanjenje broja učenika kao i sve škole u istočnoj Hrvatskoj gde se desila jedna demografska kataklizma i ljudi se masovno iseljavaju iz ekonomskih razloga. Mi smo jako zadovoljni uslovima u kojima radimo, materijalno tehnička opremljenost je odlična i svake godine je sve bolja i bolja. Naši učenici postižu odlične uspehe na svim školskim takmičenjima. Poznati smo kao jedna od manjih škola u županiji koja postiže jako dobre rezultate i iz matematike, biologije, hemije i fizike. Naše odbojkašice su prošle godine bile na državnom prvenstvu kao županijske pobednice. Uslovi i rezultati su odlični, a jedino što nas brine je manjak dece – ističe direktor OŠ „Borovo“ Tihomir Jakovljević.

Iseljavanje ispraznilo školske klupe i u opštini Markušica

Matična škola „Markušica“ u svom sastavu ima dve područne škole to su „Gaboš“ i „Ostrovo“, a u odnosu na prošlu godinu beleži manji broj učenika.

– U odnosu na prošlu godinu kada je bilo 120 učenika broj upisnaih je manji. Ukupno imamo 115 učenika, od kojih je osam u područnoj školi „Gaboš“, a devet u školi „Ostrovo“. Pri tome moram reći da je upisanih prvaka ukupno osam i da se nije smanjio broj novih učenika nego se radi o ispisivanju učenika zbog iseljavanja. Nastava se izvodi u matičnoj školi i to u prvoj smeni od prvog do osmog razreda u redovnim razrednim odeljenjima, dok su u područnim školama kombinovana odeljenja – objašnjava direktorka škole Jasmina Maksić.

Model „A“ u Osječko-baranjskoj županiji zastupljen u četiri škole

Osnovna škola „Dalj“ ove godine upisuje 13 prvačića koji će nastavu pohađati po modelu „A“, u Tenji ih je tek pet, dok Jagodnjak broji 14 novih đaka. Od četiri škole u Osječko-baranjskoj županiji u kojima postoji nastava na srpskom jeziku i pismu jedino se u Bijelom Brdu nastava odvija isključivo po modelu „A“. Tamo je ove godine ukupno 92 učenika, a u prvi razred upisano ih je 12.

– Ove godine, posle dužeg vremena, u školi imamo pozitivan bilans u odnosu na prošlu školsku godinu. U prvi razred upisano je dva učenika više. Naša škola ima kapacitet mnogo veći u odnosu na postojeći broj učenika. Zgrada je tolika da može da primi i 500 učenika. Imamo sportsku dvoranu koja je pre dve godine potpuno renovirana. Što se tiče informatičke opreme, stanje je takođe zadovoljavajuće i kako smo uključeni u E-školu dobićemo još informatičke opreme. Kad je u pitanju vanučionička nastava, uspevamo da realizujemo sve što je planirano, imamo jednodnevne izlete, dvodnevne ekskurzije, te osmi razredi svake godine odlaze na ekskurziju u Srbiju. Škola u prirodi ide svake druge godine, imamo veliki broj vannastavnih aktivnosti, a mali broj učenika te je potrebna dobra organizacija, jer isti učenici idu na više aktivnosti. Beležimo uspehe na svim školskim takmičenjima – ističe direktor Dušan Rađenović.

Prvaci u Bijelom Brdu model A model "A"
Prvaci u Bijelom Brdu

Manji broj učenika i nastavna reforma obeležili su početak školske 2019/20. godine. Novi nastavni plan i program trebalo bi da pruži bolje obrazovanje usklađeno sa savremenim standardima. Udžbenik više nije samo knjiga, već čitav metodički sistem popraćen dodatnim nastavnim materijalima poput radnih sveski ili nastavnih listića, a posebna važnost daje se digitalnim sadržajima.

Sudeći prema početku ove godine reforma ne opterećuje novčanike roditelja, a trebalo bi i da olakša đačke torbe. Promene će učenici i roditelji da osete i u rasporedu praznika, jer o tome odsad odlučuju županije gde im je pruženo četiri mogućnosti za podelu školske godine. Većina škola, njih 67 odsto, među kojima i škole Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije odabralo je kalendar po kojem zimski odmor počinje 23. decembra i traje do 10. januara, a prolećni počinje 10. aprila i završava 17. aprila.

Učenicima su 9. septembra dodeljeni novi rasporedi časova i novi udžbenici, a kako će prosvetni sistem funkcionisati i koliko će promene u nastavi biti efikasne pokazaće njihova primena i na kraju ono najvažnije, stečeno znanje i rezultati učenika.

 

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.