U Vukovaru prikazano bogatstvo nošnji nacionalnih manjina

U organizaciji Saveza Rusina RH i Veća rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru je 3. decembra postavljena izložba narodnih nošnji nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije.

Maja Milanović 05.12.2022.
Izložba narodnih nošnji

Na izložbi ženskih narodnih nošnji nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije u centru grada Vukovara u prostoru Veleprometa, od 3. decembra svi građani će imati priliku da vide bogatstvo, raznolikost i kulturne različitosti koje povezuju ljude. Organizator ove izložbe je rusinska nacionalna manjina koja želi da istakne kako u ovoj županiji ne živi samo većinski narod nego i brojne nacionalne manjine koje svojom različitošću doprinose bogatstvu svakog društva.

- Svake godine sve više ljudi posećuje ovu izložbu, građani su oduševljeni i imamo veliku podršku. Nadam se da će to prerasti u još veću menifestaciju, jer za sledeću godinu planiramo imati izložene i muške nošnje koje ćemo onda slagati po parovima. Za ovu priliku smo pripremili rusinsku narodnu nošnju koja se sastoji od suknje i somota, svilene bluze, dve podsuknje, kao i kapice koja se naziva fićula. Dodan je još i peškir koji je novijeg datuma. Nošnja se pojavila posle Drugog svetskog rata, a peškir je deo svadbenog običaja kada se mlada udavala i mladoženja ženio – izjavio je u ime organizatora sekretar Saveza Rusina Zvonko Kostelnik.

Na izložbi su predstavljene ženske narodne nošnje bošnjačke, mađarske, slovačke, srpske, rusinske, albanske, nemačke i ukrajinske nacionalne manjine.

- Mislim da je jako dobro da se ljudi od malih nogu upoznaju sa različitostima, kako bi bili tolerantniji, da bi razvijali demokratski duh i da bi razvijali svest o potrebi prihvatanja nečega što je različito. Vukovarsko-sremska županija je u tom smislu jedan dobar primer, tačno je da na području naše županije žive brojni predstavnici nacionalnih manjina, imamo pet županijskih veća i tri predstavnika nacionalnih manjina što zaista nije mali broj. Vidimo da danas na ovoj trećoj, možemo sada već reći tradicionalnoj izložbi imamo izložene ženske narodne nošnje svih nacionalnih manjina koje deluju na području naše županije. Drago mi je da se svi rado odazivaju na ovu manifestaciju jer su narodne nošnje zapravo jedan od pokazatelja nacionalnog identiteta jednog naroda i nešto što se veže za njegovu istoriju i prošlost – rekao je zamenik župana Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić.

Ova dobra saradnja nacionalnih manjina jeste od velikog značaja jer se demokratija jednog društva upravo i bazira na međusobnom povezivanju i upoznavanju raznolikosti među narodima. Ovom prilikom, dožupan Jeremić osvrnuo se i na konferenciju koja je proteklog vikenda održana u Zagrebu povodom 20 godina od donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

- Vrlo dobro znate da su Srbima i drugim nacionalnim manjinama zagarantovana određena mesta shodno njihovom broju i u Saboru RH, gradskim i opštinskim većima, izvršnim telima gradova, opština i županija. Međutim, mnoge stvari nisu realizovane, pohvaliću da smo napravili iskorake u domenu kulturne autonomije i tu su stvarno izdvojena značajna sredstva kada su u pitanju pripadnici nacionalnih manjina, ali suštinska pitanja nisu na adekvatan način rešena kao što je obrazovanje, prenos osnivačkih prava, proporcionalno zapošljavanje u državnim i javnim službama takođe, a i službena upotreba jezika i pisma apsolutno nije rešena ni nakon 20 godina. Reći ću slobodno da i status izbornih institucija konkretno Srba nije na adekvatan način još uvek rešen. To znači da su pred nama još godine teške borbe za ostvarivanje fundamentalnih ljudskih, građanskih i manjinskih prava, ali to je naš zadatak i mislim da sve nacionalne manjine tu zaista moraju stajati zajednički jer samo na takav način možemo napraviti iskorake u pozitivnom smeru– dodaje Jeremić.

Ove godine srpsku nacionalnu manjinu sa ženskom narodnom nošnjom iz istočnog Srema predstavilo je Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova.

- Ova nošnja predstavlja imućniju devojku. Ima gunj pravog kvaliteta, posebno se ističu dukati i kompletna nošnja predstavlja šarolikost, snagu i moćnost jer devojke koje je nose dolaze iz imućnih porodica – objašnjava predsednik KUD-a Branislav Nušić Rado Bosić.

Izložba je otvorena do 8. januara naredne godine tako da svi zainteresovani građani imaju priliku da je pogledaju.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.