Ulaganja u infrastrukturu značajna za život i očuvanje srpske zajednice

Zajedničko veće opština dodelilo finansijska sredstva za kapitalne donacije na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije.

Jadranka Jaćimović 05.04.2022.
kapitalne donacije zvo

U Zajedničkom veću opština 4. aprila potpisani su ugovori o dodeli finansijskih sredstava za kapitalne donacije namenjene unapređenju prava pripadnika srpske nacionalne manjine te zaštite i poticanju njihovog kulturnog, nacionalnog, jezičnog i verskog identiteta. Javni konkurs ove namene ZVO je raspisao u februaru, a na osnovu ugovora sa Kancelarijom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Pravo na prijavu imale su jedinice lokalnih samouprava i Veća srpske nacionalne manjine sa područja Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Sredstva u iznosu od 1.735.000 kuna odobrena su za finansiranje projekata 13 podnosilaca koji su zadovoljili uslove ovog konkursa. Ugovore o dodeli sredstava potpisali su u skupštini Zajedničkog veća opština predsednik Dejan Drakulić i predstavnici opština Erdut, Borovo, Markušica, Negoslavci, Šodolovci te Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, opština Tordinci, Trpinja, Kneževi Vinogradi i Darda te gradska manjinska veća Vukovara, Vinkovaca i Belog Manastira.

- Ovo su kapitalne investicije ZVO-a po rebalansu tri iz prošle godine. Reč je o važnim i interesantnim projektima i zadovoljstvo nam je da je toliki broj prijavljenih i da je bilo dovoljno sredstava da se isfinansiraju svi projekti. Ono što je izuzetno važno je saradnja u cilju uspešnog sprovođenja kapitalnih investicija. Zajedno smo sa potencijalnim kandidatima komunicirali i pripremali ih u saradnji sa Kancelarijom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za uspešno podnošenje projekata. U smislu prihvatljivih i neprihvatljivih projekata planiramo da i u budućnosti radimo na edukacijama i informisanju predstavnika manjinskih veća o mogućnostima i pravilima podnošenja ovakvih projekata – rekao je predsednik ZVO-a Dejan Drakulić.

Direktan uticaj na poboljšanje infrastrukture u lokalnim samoupravama u kojima žive Srbi

Potpisivanju ugovora o dodeli sredstva za kapitalne projekte prisustvovala je i saborska zastupnica SDSS-a i potpredsednica SNV-a Dragana Jeckov koja je istakla značaj ulaganja u sredine u kojima žive Srbi i to bez obzira na njihovu brojnost.

- Kapitalne investicije Zajedničkog veća opština i Srpskog narodnog veća imaju direktan uticaj na poboljšanje infrastrukture u lokalnim samoupravama u kojima na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema žive Srbi. Sve to je u sklopu operativnog programa Vlade Republike Hrvatske za područja naseljena nacionalnim manjinama. Ovo danas je još jedan od izraza brige za srpsku zajednicu. To je briga koja traje kroz ceo naš mandat, a ne samo na početku ili kraju i u onim sredinama gde živi mali broj pripadnika naše zajednice, odnosno briga bez obzira na brojnost. Svaka zajednica zaslužuje da ima prostor za svoje aktivnosti i okupljanja te da na pravi način bude uključena u društveni i politički život kako unutar srpske zajednice tako i sveobuhvatno u Republici Hrvatskoj – izjavila je Dragana Jeckov.

Finansijska sredstva dodeljuju se za kapitalne projekte koji imaju za cilj povećanje i očuvanje vrednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine i drugu dugotrajnu imovinu kao što su kupovina ili izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, energetska obnova, uređenje i opremanje te održavanje društvenih domova, sportskih klubova, kulturnih centara, etno kuća i drugih sličnih objekata u kojim organizirano deluju pripadnici srpske nacionalne manjine.

Opštini Erdut je za obnovu društvenih domova u Bijelom Brdu i Dalju dodeljeno 200.000 kuna te je omogućen nastavak već započetih radova. Prednost ovakve saradnje i modela finansiranja istakao je načelnik ove lokalne samouprave Jugoslav Vesić.

- Na konkurs ZVO-a prijavili smo projekat uređenja društvenih domova. Uredili smo Dom kulture u Dalju i sada smo započeli sa uređenjem u Bijelom Brdu gde smo odradili prvu fazu i ovim sredstvima planiramo da krenemo u drugu fazu uređenja. Nadamo se, kako je najavljeno, i trećem konkursu i da ćemo i tu uspešno da prijavimo projekat te da započeti posao uređenja domova na području naše opštine završimo. Ovo za našu zajednicu ima veliki značaj, prvenstveno jer posle dugo godina Zajedničko veće opština može da finansira kapitalne projekte u saradnji sa saborskim zastupnicima SDSS-a i SNV-om odnosno došli smo do toga da možemo sa našim institucijama da radimo ovako velike projekte – zaključio je načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić.

Opština Borovo ulaže u energetsku efikasnost Dečijeg vrtića „Zlatokosa“ te je za potrebe adaptacije odobreno 200.000 kuna.

- Uredićemo prostor vrtića Zlatokosa u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrade tačnije sportske sale dečijeg vrtića. Postavićemo savremene uređaje za izmenjivanje vazduha i odgovarajući plafon. To je ono što nedostaje kako bi ova sala bila u potpunosti rekonstruisana i služila deci, ali i drugim udruženjima građana koja koriste ovaj prostor za svoje aktivnosti – rekao je načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.

Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko –sremske županije dobijena sredstva u iznosu od 243.766 kuna uložiće u stvaranje i uređenje prostora koji će omogućiti još aktivniji rad i povezivanje udruženja sa područja opštine Trpinja.

- Ovo je drugi konkurs na koji smo se prijavili, u prvom smo obezbedili sredstva za kupovinu kuće u Boboti, a za potrebe udruženja građana. Ovaj put smo to isto planirali u Trpinji kako bi taj objekat služio za potrebe svih udruženja na području opštine. Takođe, na području ove opštine ZVO je dodelio i sredstva opštinskom manjinskom veću za potrebe opremanja prostorija Fudbalskog kluba Sloga Pačetin – rekao je predsednik županijskog VSNM Svetislav Mikerević.