Uređene prostorije VSNM opštine Bogdanovci

Na inicijativu i poziv načelnika opštine Bogdanovci Marka Baruna ovu lokalnu samoupravu, nedaleko od Vukovara, posetili su srpski politički predstavnici sa područja Vukovarsko-sremske županije.

Srđan Sekulić 30.01.2024.
vsnm opštine bogdanovci

Srpsku delegaciju koja je posetila Bogdanovce predvodio je zamenik Vukovarsko-sremskog župana iz redova srpskog naroda Srđan Jeremić koji je u ranijem periodu takođe dolazio u ovu lokalnu samoupravu interesujući se za život Srba u njoj.

- Na poziv načelnika opštine Bogdanovci Marka Baruna danas sam došao sa svojim saradnicima županijskih predstavnika srpske zajednice, najpre u posetu opštini gde smo razgovarali generalno o razvojnim projektima opštine Bogdanovci, a poseban smo akcenat stavili na ono što smo razgovarali ranije, a vezano je za potrebe Srba koji žive na području ove opštine. Zato smo i došli u Petrovce gde se radi sanacija Doma kulture u kojem je smešteno Veće srpske nacionalne manjine opštine Bogdanovci. Opština je izdvojila značajna sredstva za uređenje ovih prostorija, a ujedno VSNM opštine Bogdanovci dobilo je i donaciju Srpskog narodnog veća kojom je kupljen nameštaj za potrebe ovoga veća – istakao je Jeremić naglašavajući i neke druge projekte koji su trenutno u početnoj fazi.

- Načelnik nas je upoznao i sa izrađenom projektnom dokumentacijom za izgranju puta do pravoslavnog groblja. Radi se o putu dužine oko 240 metara kao i određen broj parking mesta pored samog groblja. Takođe, zadovoljan sam i onim što sam čuo od našeg predsednika VSNM opštine Bogdanovci i opštinskog većnika Borisa Grbića da opština izdvaja sredstva za rad našeg manjinskog veća i da je saradnja između njega i načelnika jako dobra.

Dobri odnosi sa Opštinom

Opštinu Bogdanovci čine tri naselja: Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci. Bogdanovci i Svinjarevci su mesta naseljena većinski hrvatskim stanovništvom, dok u Petrovcima većinu čine Rusini, a u znatnom broju ima i Srba, Hrvata i Ukrajinaca. Zato je ovo mesto i sedište Veća srpske nacionalne manjine ove opštine kao i zamenika načelnika koji dolazi iz redova Rusina.

Petrovci

Petrovci

- Povod ovoga sastanka je da zajednički zadržimo stanovništvo na našem području i da ulažemo u ove naše krajeve. Dosadašnja saradnja između nas i srpskih predstavnika bila je jako dobra i radujem se njenom nastavku. Zato sam danas sa svojim saradnicima pokazao šta moramo raditi na tome da se uslovi života poboljšaju, da živimo onako kako bo trebalo da živimo, a to je u zajedništvu. Jedan od projekata u tom smeru je i obnova Doma kulture u Petrovcima, dugogodišnji projekat kojeg smo već sa vanjske strane obnovili i sada nam preostaje unutrašnje uređenje. Imamo i drugih infrastruktirnih stvari koje moramo da rešimo, tu pre svega mislim na put prema pravoslavnom groblju – napominje načelnik opštine Bogdanovci Marko Barun.

Srbi u Petrovcima imaju i pravoslavni hram posvećen Vaznesenju Gospodnjem iz 1769. godine, a u ovoj opštini s obzirom na broj stanovnika Srbi imaju i manjinsko veće koje je aktivno nekoliko godina.

- Nas u veću ima deset, imamo dobru saradnju sa opštinom koja nam je obezbedila prostor koji se sada uređuje, a putem kapitalnih donacija Srpsko narodno veće nam je dodelilo kompletan nameštaj za naše prostorije. Sastajemo se par puta godišnje, a pored ovog veća, jedino što nas okuplja ovde u Petrovcima je naša crkva. Moram da istaknem da imamo i dobru saradnju sa predstavnicima srpskih organizacija i u zadnjih nekoliko godina puno nam pomažu – istakao je predsednik VSNM opštine Bogdanovci Boris Grbić.

Srpskog življa u Petrovcima danas ima oko 150, uglavnom se radi o starijem stanovništvu i kao u većini naselja broj pripadnika srpskog naroda opada, a sličan primer je i sa drugim narodima u ovom mestu.