Usavršavanje u cilju kvalitetnijeg vaspitanja i obrazovanja dece

U organizaciji Agencije za vaspitanje i obrazovanje u Zajedničkom veću opština Vukovar održane edukacije namenjene vaspitačima u predškolskim ustanovama sa programom na srpskom jeziku i pismu.

Jadranka Jaćimović 13.05.2022.
Dečija olimpijada

U Vukovaru su 11. i 12. maja stručnim predavanjima prisustvovali vaspitači zaposleni u vrtićima na području Vukovarsko-sremske i Osječko – baranjske županije u kojima se program odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Cilj ovog usavršavanja je podići kvalitet rada u predškolskim ustanovama te obezbediti deci što lakši prelazak i uključivanje u osnovnoškolski obrazovni sistem. Agencija za vaspitanje i obrazovanje organizovala je dvodnevne besplatne edukacije za sve vaspitače koji sa decom rade u skladu sa programom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

- Pre sedam godina smo primetili da našim vaspitačicama, odgojiteljicama u vrtićima nedostaju seminari i stručno usavršavanje pa smo koleginice Jadranka Radošević, Milica Stojanović i ja kao savetnik agencije krenuli sa stručnim usavršavanjem koje nismo prekidali ni za vreme korone. Bilo je preko onlajn aplikacije dve godine i evo sada smo opet uživo i to tokom dva dana zato što naši vaspitači ne mogu da ostave decu same pa ih je pola bilo juče, a pola danas. Imamo interesantnih pet predavanja, četiri drže doktori nauka, a peto je primer dobre prakse koleginica iz vrtića. Zamolio sam da napišu temu koja ih interesuje za nekakav naredni skup, tako da ćemo naredni skup organizovati prema njihovim željama. Predavanja su jako korisna, mogu se primeniti u praksi – rekao je savetnik u Agenciji za vaspitanje i obrazovanje Borislav Đekić.

Neophodno je doživotno obrazovanje i usavršavanje

Kroz predavanja u sklopu edukacije različitim temama pet je predavača zašlo u najbitnije oblasti vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta. O tome da je doživotno obrazovanje i usavršavanje veoma bitno u savremenom društvu govorio je doktor nauka i redovni profesor filologije, istorije i filozofije Ivan Balta.

- Danas sam imao dva kratka izlaganja, vezana za školovanje i doškolovavanje i permanentno obrazovanje. Društvo je na stalnim promenama, inovacijama i mnogih zanimanja koji je bilo pre 30 godina sada nema, njih 30 odsto, ali zato ima 20 do 30 odsto drugih novih zanimanja. Trebamo doškolovavati, prekvalifikovati, a kako to napraviti, kojim procesima? Svi smo u fazi permanentnog obrazovanja, celoživotnog. Naravno to su i nastavnice koje se moraju obrazovati da bi one mogle dalje obrazovati decu – istakao je profesor Balta.

Među predavačima bila je i doktor sprskog jezika Vesna Vujić.

- Moja tema je imanentna gramatika i jezički osećaj. Govorićemo o onom početnom usvajanju jezika, ono što mislim da bi vaspitače moglo zanimati. Što bi moglo dati nekakav drugi aspekat svemu onome što oni rade, jer su naše vaspitačice stručne u svom području, a mi kao vanjski smo tu da im pokažemo još nekakve momente kako bi one nadogradile svoje znanje – rekla je Vesna Vujić.

Veoma je važno povezati i uskladiti program rada predškolskih ustanova i osnovnih škola posebno kada je upitanju program obrazovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

– Prilikom nove kurikularne reforme nešto je o tome bilo govora, međutim ostalo je samo na rečima, a u praksi je to nedorečeno i nepovezano. Nama je najbitnije povezivanje vrtića odnosno predškolaca i učitelja koji rade u prvom razredu da bi se prevazišao strah od škole. Ja sam se tek nedavno upoznala sa programom vrtića i stvarno mogu da kažem da sam se iznenadila da se on totalno razlikuje od našeg. Primetila sam da ima i nekakvih ponavljanja pa da bi se to izbeglo bilo bi dobro da se mi više povežemo, vaspitači i učitelji. Takođe i da uključimo roditelje da to ne bude samo poseta učitelja vrtiću i završnim priredbama, nego da malo dublje sarađujemo – objašnjava dr metodike nastave srpskog jezika Snežana Šević.

Predavanjima u Zajedničkom veću opština prisustvovalo je 48 vaspitača koji su zaposleni u vrtićima na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije u kojima se program vaspitanja i obrazovanja sprovodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.