Veći budžet za više aktivnosti

Pretposlednjeg dana 2019. godine održana je Skupština Zajedničkog veća opština na kojoj je prisustvovala većina većnika delegiranih iz lokalnih samouprava koje ulaze u sastav ove srpske institucije.

Srđan Sekulić 31.12.2019.
Skupština ZVO-a 2019

Na Skupštini su usvojeni svi programi i planovi pet odbora koji deluju unutar ZVO-a kao i Projektnog centra koji je osnovan prošle godine. U nizu aktivnosti kojima se Zajedničko veće opština bavi pomenuti su i neki novi planovi i projekti, a posebno je naglašeno apliciranje prema projektima namenjenim sredinama naseljenim sa pripadnicima nacionalnih manjina, a sredstva za tu namenu od strane države povećana su za nekoliko miliona kuna tako da će u 2020. godini ona biti najmanje 51,5 miliona kuna.

Posebno je istaknuta saradnja sa lokalnim samoupravama u dve najistočnije županije kao i sa lokalnim samoupravama u matici i u tom smislu očekuju se i sporazumi o saradnji sa opštinama Ljubovija, Inđija, Ruma, te gradovima Sremska Mitrovica i Subotica.

- Saradnja Zajedničkog veća opština kao krovne institucije na istoku Republike Hrvatske sa opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, ali i sa lokalnim samoupravama gde srpsko stanovništvo živi u značajnom broju, zaista je bila kvalitetna i sadržajna u toku 2019. godine. Zajednički smo radili na kreiranju određenih projekata od kojih smo želeli da koristi imaju svi naši stanovnici, a tu pre svega mislim na naše najmlađe, decu predškolskog uzrasta i na decu koja pohađaju školu po jednom od tri nastavna modela. U tom smislu uspeli smo sa našim partnerima iz Republike Srbije da organizujemo besplatne ekskurzije u našu matičnu državu. Takođe i ove godine planiramo da podelimo školski pribor učenicima koji nastavu pohađaju po modelu „C“, delimično i po modelu „A“ kao i radne sveske za njih. Uopšte, u domenu obrazovanja učinili smo mnogo, a isto nas očekuje i u ovoj godini i već u januaru podelićemo paketiće našim đacima u Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županiji kao i lektirne naslove školama u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i pismu – istakao je predsednik ZVO-a Srđan Jeremić.

Jednokratna pomoć za studente i socijalno ugrožene

Na Skupštini je stavljen akcenat i na prenos osnivačkih prava za osnovne škole sa Vukovarsko-sremske županije na opštine Borovo, Negoslavci i Markušica što se konačno očekuje ove godine. Takođe, istaknuta je potreba za saradnjom sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Srpskim narodnim većem, Privrednikom, Prosvjetom kao i drugim srpskim organizacijama i udruženjima.

Članovi Skupštine su pored plana rada jednoglasno usvojili i finansijski plan koji je znatno veći u odnosu na prethodne godine.

- Za 2020. godinu planirani budžet Zajedničkog veća opštine je 9,5 miliona kuna i to je daleko najveći budžet ZVO-a od njegovog osnivanja. Moram reći da smo zadovoljni sa podrškom koju smo dobili iz državnog budžeta Republike Hrvatske, a takođe više sredstava dobićemo i od Saveta za nacionalne manjine i to će biti negde oko milion kuna. Značajni su prihodi i iz matične države, ali i opština koje su u sastavu Zajedničkog veća opština. Zahvaljujući takvom budžetu u 2020. godini planiramo mnogobrojne aktivnosti kojima želimo u različitim domenima i aspektima da delujemo na poboljšanju kvaliteta života naših sunarodnika koji žive na području ove dve najistočnije županije – naglasio je Jeremić.

Zahvaljujući tako projektovanom budžetu Zajedničko veće opština, između ostalog, izdvajaće jednokratnu pomoć i za studente kao i za socijalno ugrožene građane. Na Skupštini su usvojeni i strateški plan kao i plan rada i finansijski plan Srpskog kulturnog centra čiji je osnivač upravo Zajedničko veće opština.

Skupštini se na kraju obratila i saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov koja je istakla da je plan rada Zajedničkog veća opština izuzetno ambiciozan i da kao takav zaslužuje apsolutnu podršku.