Veliki interes građana za kreditima

Osječko-baranjska županija nastavlja projekat „Stambeni krediti u funkciji podsticanja privrede“ koji je namenjen građanima s područja Županije.

Zoran Popović 14.03.2022.
„Stambeni krediti u funkciji podsticanja privrede“

Prema rezultatima Popisa stanovništva 2021. godine jedan od najzanimljivijih podataka je popis stanovništva po županijama. Ti podaci pokazuju da je Osječko-baranjska županija u poslednjih 10 godina izgubila 45.551 stanovnika, i sada ih je ukupno 259.481.

U depopulaciji generalno prednjače županije sa istoka Hrvatske ali ništa bolje nisu prošle ni sve ostale slavonske županije koje su, kao i Osječko-baranjska županija, u „crvenoj kategoriji“. Za vodeće ljude Osječko-baranjske županije ti podaci nisu iznenađenje jer se isti iz godine u godinu suočavaju sa odlivom stanovništva, i to mahom mlađom populacijom. Svesna tog velikog problema, a kao direktan doprinos poboljšanju demografskih kretanja i odgovor na potrebe privrede, Osječko-baranjska županija pokrenula je još u februaru 2019. godine projekat „Stambeni krediti u funkciji podsticanja privrede“.

Projekat je namenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije, bez obzira na godine života, za kupovinu stana ili kuće na teritoriji županije. Provodi se subvencionisanjem kamatne stope od jednog postotnog poena na odobreni kredit poslovnih banaka, i to prvih deset godina otplate kredita. Najviši iznos kredita koji Županija subvencioniše je 500.000 kuna, a ukupni iznos kredita je do milion kuna. Uz Županiju, u subvencionisanju kamata sa dodatnim postotnim poenom učestvuje i 19 jedinica lokalne samouprave te je kamata za krajnje korisnike već od 0,09 odsto.

Prvi osiguran kreditni potencijal od 50 miliona kuna povećan je na 100 miliona kuna, te je isti utrošen u januaru 2022. godine, kada je i privremeno obustavljeno primanje novih zahteva. Kroz ovaj projekat realizovana je kupovina 263 nekretnine, 133 stana i 130 kuća. S obzirom na veliki interes građana za kreditima iz ovog projekta, Županija je pokrenula inicijativu za ponovnim povećanjem kreditnog potencijala, pa je isti povećan na 150 miliona kuna.

Odrađene su sve potrebne predradnje, potpisani potrebni dodaci sporazuma i ugovora, te je županija ponovo počela da prima kreditne zahteve, ali uz jednu izmenu, kamatne stope za krajnje korisnike dodatno su snižene i kreću se već od 0,08 odsto. Sve informacije o projektu „Stambeni krediti u funkciji podsticanja privrede“ korisnici mogu da vide na veb stranicama Osječko-baranjske županije ili u Upravnom odeljenju za privredu putem telefona (031) 221 881.