Vrtić „Vukovar 2“ započeo sa programom za nadarenu decu

U naredne tri godine 11 polaznika Dečijeg vrtića Vukovar 2 ići će na radionice kojima se pruža podrška potencijalno nadarednoj deci.

Nikola Milojević 15.01.2021.
DV Vukovar 2 naslovna

U sklopu projekta „Super je biti različit“, koji je finansiran sredstvima iz Evropskog socijalnog fonda, u Dečjem vrtiću Vukovar 2 razvijen je novi program rada za potencijalno nadarenu decu. DV Vukovar 2 oformio je tim kojeg čine psiholog, pedagog, vaspitači i direktor, a čiji je zadatak bio izrada samog programa rada, u cilju osiguravanja sistematizovane i kontinuirane podrške potencijalno nadarenoj deci u svim etapama rada.

Program je verifikovan od strane Ministarstva nauke i obrazovanja Republike Hrvatske. Metodu testiranja dece obavio je psiholog koristeći psiho-dijagnostička sredstva kojima se mere sposobnosti kod najmlađih. Korišteni su testovi opštih sposobnosti i testovi kreativnosti za testiranje stvaralačkih sposobnosti. Testirana su sva deca polaznici vrtića u uzrastu od pet godina do polaska u školu, ukupno njih 72, a njih jedanaest ostvarilo je iznadprosečne rezultate i samim tim biće uključeni u program. Provođenje samog programa ostvarivaće se kroz kraći prilagođeni program odnosno igraonicu koja će se realizovati jednom nedeljno u trajanju od 60 minuta.

- Prvu radionicu, koju smo sa nestrpljenjem iščekivali, održali smo 14. januara. Program igraonice je inače jako zanimljiv i uključuje intelektualno izazovne aktivnosti za podsticanje kreativnog mišljenja i socijalnih veština, konstruktorsko-modelarske aktivnosti za podsticanje inovativnog mišljenja, izvođenje eksperimenata i malih projekata te rad na multimedijalnim računarima s odabranim programima za podsticanje logičkog i kombinatoričkog mišljenja, mozgalice, igre kreativnog rešavanja problema, zagonetke, pitalice, strateške igre i tako dalje – kaže direktorka DV Vukovar 2 Marina Latinović.

Program realizuju dva vaspitača koja su prethodno završila edukaciju u Stručno razvojnom centru „Bistrić“ u Zagrebu te nakon završetka edukacije dobili neophodan sertifikat za rad sa potencijalno nadarenom decom, a uz njih sa decom će raditi i psiholog. Poseban aspekt u kreiranju okruženja bio je osiguravanje bogate ponude i dostupnost materijala, pribora i didaktičkih sredstava, kao i potreban nameštaj za opremanje prostorije u kojoj će se program provoditi. Deca su se na prvoj radionici malo bolje upoznala kroz različite socijalne igre, a odabrali su i ime grupe pa će se ubuduće zvati Vulkani.

Dv Vukovar 2

Vulkani

- Vulkani imaju neku posebnu lepotu koja razoružava i zastrašujuću moć koja osvaja. Vulkani i zanimljivosti o njima su posebna priča. U trenutku mogu da se preobrate u buktinje iz kojih lava teče u potocima, nezaustavljivo. Ponekad se pritaje i mislimo da miruju. Njih ne možemo pobediti, ne možemo ih ugasiti. Jedino što možemo jeste da ih neprestano proučavamo i osluškujemo. Upravo takva su i nadarena deca – govori Marina Latinović.

Ukupna vrednost projekta je 1.301.245,35 kuna, a finansiran je sredstvima Evropske unije iz Evropskog socijalnog fonda.Trajaće 36 meseci. Projekat uključuje i savetovanje odnosno razmenu informacija sa roditeljima sa kojima je već održan i prvi sastanak. Na njemu su vaspitači predstavili sam program, prostor i materijale kojima će se deca koristiti, a psoholog je roditelje uveo u svet nadarene dece te ih upoznao sa osobinama koje ovakvo dete ima, njegovim sklonostima kao i o važnosti podrške u podsticanju tih sposobnosti i potreba.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.