Vukovarsko srpsko manjinsko veće kupuje nekretninu u Borovu naselju

Srpsko narodno veće i Veće srpske nacionalne manjine grada Vukovara potpisali su ugovor o kupovini nekretnine u Borovu naselju namenjene za rad srpskih institucija i udruženja.

VSNM Vukovar Borovo naselje kuća ugovor

Srbi u Borovu naselju nemaju prostor u kom bi se okupljali, u kom bi mogla da budu smeštena njihova udruženja i u kom bi mogli da održavaju razna kulturna dešavanja. Stoga je VSNM Vukovara pokrenuo inicijativu za kupovinu jedne kuće u ovom delu grada koju bi namenili za tu svrhu. Ideju je prepoznalo Srpsko narodno veće i kroz svoje kapitalne investicije obezbedilo sredstva za njenu realizaciju. Ugovor koji je sa svoje strane potpisao predsednik SNV-a Boris Milošević na potpisivanje u sedište ZVO-a donela je saborska zastupnica Dragana Jeckov, a u ime VSNM-a Grada Vukovara supotpisao ga je njegov predsednik Dejan Drakulić.

– Iznos koji je Srpsko narodno veće izdvojilo za ovu svrhu dovoljan je za kupovinu nekretnine u Borovu naselju koja će kasnije biti uređena i biće namenjena za okupljanje pripadnika naše zajednice, za naše organizacije i udruženja. Biće to jedno mesto gde će se srpska zajednica osećati kao svoja na svome. Smatram da je to za Srbe u Vukovaru, a posebno za one u Borovu naselju veoma važno. To je važno i za manjinsko veće Vukovara jer se ono nalazi u vrlo nezavidnoj situaciji s obzirom na smanjivanje sredstava iz gradskog budžeta namenjenih za njegov rad – rekla je nakon čina potpisivanja saborska zastupnica Dragana Jeckov.

SNV je ideju prihvatio kao značajnu i kao izraz stvarne potrebe jer u ovom delu Vukovara, koji zapravo predstavlja zasebnu celinu, Srbi čine značajan deo stanovništva grada. Radi se o iznosu od 253.500 kuna i on će većim delom biti uložen u kupovinu nekretnine dok će jedan deo biti utrošen za početne radove na uređenju prostora.

– Iznos kapitalnih investicija SNV-a na prostoru Vukovarsko-sremske županije je 1.090.000, a na području Osječko-baranjske oko 560.000 kuna. Radi se o sredstvima za projekte koje su pokrenule lokalne zajednice ili manjinska veća i sve su to potrebe sa terena. U SNV-u su svi ti predlozi i zahtevi pažljivo razmotreni i udovoljeno je svim zahtevima za koje je ocenjeno da ih treba podržati. Bilo je i predloga kojima nije udovoljeno jer, ili nisu sadržavali kompletnu dokumentaciju ili su bili nerealni, ali projekti koji su aplicirani sa područja ove dve županije u najvećoj meri su i odobreni – rekla je Jeckov.

Sredstva za kapitalne investicije obezbedila je Vlada RH preko svoje Kancelarije za ljudska prava koji dalje ta sredstva prosleđuje svim manjinskim organizacijama pa tako i SNV-u.

– Zaista sam zahvalan Srpskom narodnom veću jer je uvidelo značaj ove naše ideje i projekta za  naše sugrađane i pripadnike naše zajednice. Zadatak koji smo sebi zadali je dosta zahtevan i nadam se da ćemo uspeti da ga ispunimo u zadanom roku. Sada nam sledi kupovina kuće, a nakon toga i uređenje celog tog prostora. Tu bi trebala da bude jedna dvorana za probe, sastanke i razne druge programe. Biće tu kancelarije, suvenirnica i prostorija koja će biti uređena u skladu sa običajima naroda kom pripadamo i koji ovde živi. Biće to jedan multifunkcionalan prostor koji će moći da koriste pripadnici naše zajednice. Imamo puno ideja jer je i nekretnina koju imamo u vidu dosta velika i u dobrom je stanju – objašnjava predsednik VSNM Vukovar Dejan Drakulić koji je istakao da ovo nisu jedina sredstva koja su potrebna jer za samo uređenje prostora potrebno je mnogo više.

– Pokušaćemo da pribavimo sredstva i kroz druge projekte, nešto ćemo rešiti i vlastitim radom i ulaganjem i smatram da ćemo uspeti da svi naši građani koji žive u Borovu naselju ovu kuću prihvate kao svoju i da ću u njoj pronaći mesto koje odgovara njihovim potrebama – istakao je Drakulić.

Sa radom na uređenju nekretnine započeće se odmah po zaključenju ugovora o kupoprodaji, a prioritet je uređenje sale, kancelarije VSNM-a i sanitarnog čvora. Taj prvi deo trebao bi da bude realizovan u roku od otprilike godinu dana, a onda će se preći na uređenje ostalog dela.

Drakulić je podsetio da je ranije u Borovu naselju postojao prostor u kom je bio smešten KUD „Maksim Gorki“ i koji je iz nepoznatih razloga srušen. To je bilo kulturno dobro grada i u njemu su se pripadnici srpske zajednice ranije okupljali. Njegovim rušenjem mesto za okupljanje je nepovratno izgubljeno pa je kupovina i uređenje nove zgrade dobra vest za sve organizacije i udruženja koja ovde deluju, a obezbeđivanjem prostora sigurno će doći i do osnivanja nekih novih. U svakom slučaju kulturni život u Borovu naselju će oživeti i postati mnogo bogatiji.