Za tri meseca kreće obnova vukovarske škole „Nikola Andrić“?

Učenici i zaposleni u vukovarskoj Osnovnoj školi „Nikola Andrić“ preseljeni su početkom školske godine u OŠ „Antun Bauer“, međutim radovi na obnovi ove škole još uvek nisu započeli.

oš nikola andrić vukovar
Osnovna škola Nikola Andrić u Vukovaru još uvek nije obnovljena

U julu prošle godine promenjen je Zakon o odgoju i obrazovanju koji je omogućio državi da obnavlja lokalne škole čime su, kako je najavljeno, stvorene pretpostavke da konačno bude obnovljena i Osnovna škola „Nikola Andrić“ u Vukovaru koja je jedina neobnovljena škola u ovom gradu. Već od prvog dana ove školske godine, nastava za dvestotinak učenika koji pohađaju ovu školu organizovana je u susednoj školi „Antun Bauer“, međutim radovi na obnovi OŠ „Nikola Andrić“ nisu započeli iako se postojeća školska godina polako bliži svom kraju.

Obećanja o obnovi ove škole daju se već godinama tako da ne čudi ni što ona od prošle godine, kada je i sama ministarka obrazovanja rekla da se nada da će radovi početi do kraja godine, nisu ispoštovana. Iz Ministarstva nauke i obrazovanja saznajemo da je upravo proveden postupak prethodnog savetovanja sa privrednim subjektima te da je objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova.

– Ministarstvo je osiguralo svoj deo potrebnih sredstava za sufinansiranje. U pripremi je ugovor o sufinansiranju s Vukovarsko-sremskom županijom i Gradom Vukovarom. U skladu s utvrđenim procedurama javne nabave, uz uslov izbegavanja nepotrebnih žalbi na postupak nabave, radove je moguće ugovoriti u naredna tri meseca – kažu iz Ministarstva.

Ministarstvo je za obnovu ove škole kroz budžet obezbedilo 15 miliona kuna, a za dodatnu nabavu opreme još milion i po kuna.

Radovi će trajati godinu i po dana

Postupak javne nabave rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade je trenutno u toku, a ponude će se prikupljati do 14. maja kada je u prostorijama Ministarstva predviđeno javno otvaranje pristiglih ponuda. U javnom pozivu stoji da Ministarstvo namerava odabranog ponuđača uvesti u posao najkasnije 15 dana od potpisivanja ugovora, a tu treba uzeti u obzir i moguće žalbe za izbor izvođača radova.

– Prema mišljenju projektanta optimalni rok za završetak radova je 540 dana od dana uvođenja odabranog ponuđača u svojstvu izvođača u posao. U navedeni rok je uključeno i vreme potrebno za pripremanje dokumentacije za tehnički pregled i otklanjanje nedostataka uočenih na tehničkom pregledu. Rok završetka radova bitan je sastojak ugovora o javnim radovima. Kako je rok izgradnje kriterijum ekonomski najprihvatljivije cene to znači da je moguće ponuditi i kraći rok za izvođenje radova, a što ćemo konačno znati nakon provedenog postupka javne nabave – kažu iz Ministarstva.

Od prvog januara ove godine, Grad Vukovar je od Vukovarsko-sremske županije preuzeo osnivačka prava nad svim osnovnim školama u gradu pa tako i nad OŠ „Nikola Andrić“ i sada će sa nadležnim ministarstvom i Županijom učestvovati u projektu obnove.

– Pitanje obnove škole Nikole Andrića smatramo prioritetnim i u tom smislu odmah po preuzimanju osnivačkih prava uspostavljeni su kontakti s Ministarstvom koje i vodi celi projekt obnove škole – kažu iz Grada.