Dogovoren nastavak projekta „Dunav nas spaja“

Nacionalne manjine iz Republike Hrvatske i Republike Srbije žele da intenziviraju svoju saradnju putem prekograničnog projekta.

Maja Milanović 16.02.2022.
Olena Papuga

Državna sekretarka Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije i članica Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine Olena Papuga 15. februara se u Vukovaru sastala sa zamenikom župana Vukovarsko-sremske županije Srđanom Jeremićem i predstavnicima veća nacionalnih manjina ove županije. Tema sastanka bila je jačanje prekogranične saradnje nacionalnih manjina ove dve države sa naglaskom na dogovor nastavka projekta „Dunav nas spaja“.

- Međusobno smo se dogovorili da ne treba da stanemo u onome što smo već jednu trećinu ili možda i polovinu uradili. Treba da produžimo taj projekat u korist svih nacionalnih zajednica u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji. Nacionalne manjine su zainteresovane da se projekat produži jer osim toga što nam daje nekakvu materijalnu podršku pojedinačno svim nacionalnim zajednicama u jednoj i drugoj državi, daje i jednu snažnu poruku da želimo da živimo zajedno i da nas Dunav ne razdvaja nego spaja. Mislim da se naš život i temelji na tome, ali treba možda međunarodnoj zajednici i nekome ko u to ne veruje to i pokazati. Održavaćemo zajedničke manifestacije, povezaćemo se u jednoj i u drugoj državi tako da želja sa obe strane za nastavak projekta postoji – kaže Olena Papuga.

Projekat je namenjen povezivanju različitosti

Republika Srbija je, kao i istok Hrvatske, multinacionalno područje bogato kulturom, tradicijom i običajima svih naroda, a upravo je ovaj projekat namenjen povezivanju različitosti. Na sastanku su jasno definisani termini za određene aktivnosti, pa je Olena Papuga preuzela obavezu da okupi nacionalne savete iz AP Vojvodine da se naprave eventualne korekcije. Isto će učiniti i županijska manjinska veća Vukovarsko-sremske županije i dogovor je da se do kraja aprila održi sastanak u Iloku gde će se predstavnicima i jedne i druge strane prezentovati navedeni projekat. Na sastanku je bilo priče i o drugim temama koje su važne za nacionalne manjine sa ovoga područja.

- Danas smo razgovarali o još jednom projektu koji je inicirao predsednik veća rusinske nacionalne manjine VUSŽ Joakim Erdelji. Radi se o manjinskim emisijama koje bi se emitovale na Vinkovačkoj televiziji i Radio televiziji Vojvodine. Vukovarsko-sremska županija je većinski vlasnik Vinkovačke televizije, razgovarao sam već sa županom na tu temu i on podržava da se ponovo krene sa ciklusom takvih emisija. Sigurno da će Radio televizija Vojvodine biti zainteresovana jer oni tamo već imaju manjinsku redakciju, prema tome, svi preduslovi da kreiramo još jedan projekat koji će obuhvatiti i prezentovati život i rad nacionalnih manjina je pred nama. Naravno, razgovarali smo i generalno o manjinskim pravima i situaciji vezano za manjine, kako na području Vukovarsko-sremske županije tako i na području čitave Republike Srbije, razmenili iskustva i ideje i zaključili da treba još intenzivnije da se povežemo i zaista pružiti jedan pozitivan primer prakse i saradnje nacionalnih manjina sa jedne i sa druge strane granice i na taj način uticati na što veće povezivanje i što bolje odnose između ove dve republike – rekao je zamenik župana Jeremić.

Pored državne sekretarke Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije i zamenika župana Srđana Jeremića, na sastanku je bio i predsednik Koordinacije veća nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević.

- Koordinacija veća Vukovarsko-sremske županije je aktivno uključena sa svim nacionalnim manjinama naše županije u realizaciju ovoga projekta. Pokrenuli smo ponovo tu priču s obzirom na to da je jedno vreme stajala. Prošle godine smo održali sastanak koji je bio u Vinkovcima sa Projektnom agencijom Vukovarsko-sremske županije gde smo dodali još neke aktivnosti koje će biti značajne za nacionalne manjine na području naše županije – dodaje Mikerević.

Sastanku su prisustvovali i predsednik veća rusinske nacionalne manjine VUSŽ Joakim Erdelji i sekretar Veća srpske nacionalne manjine Dušan Latas.