Srpski jezik sada se uči i u Osijeku

Dugogodišnja nastojanja srpske zajednice da se u Gradu Osijeku organizuje nastava na srpskom jeziku konačno naišla na plodno tlo.

Slavko Bubalo 29.11.2022.
model A dodela čitanki ZVO knjige

Na inicijativu Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, a uz podršku Ministarstva nauke i obrazovanja i Upravnog odeljenja za društvene delatnosti Grada Osijeka u Osnovnoj školi „Jagoda Truhelka pokrenuta je nastava Srpskog jezika i kulture po modelu C.

Ovaj model obrazovanja polaznicima nudi pohađanje srpskog jezika i kulture kao nastavnog predmeta, a obuhvaćeni su sadržaji iz maternjeg jezika, istorije, geografije, muzičkog i likovnog vaspitanja.

- Potreba za ovim vidom nastave postoji već dugi niz godina i ovo smo dugo pripremali, međutim, do realizacije je došlo tek u maju ove godine kada su iz Prosvjete iz Zagreba došli Mirko Marković i Maja Matić. Tada smo pozvali zainteresovane roditelјe i decu kojima su predstavlјeni udžbenici. Od maja se to sve nekako odužilo jer se dva meseca čekalo na rešenje odnosno saglasnost Ministarstva obrazovanja o pokretanju nastave na srpskom jeziku i pismu koja je stigla tek pre petnaestak dana – kaže predsednik osječkog podobora SKD Prosvjeta Zdenko Čikara na čiju inicijativu je ova priča i pokrenuta.

Nastava je započela u subotu, 26. novembra i za sada je organizovana subotom. Ipak, ukoliko bude većeg interesovanja učenika nastava će se moći da se organizuje i radnim danom.

- To je nešto što je pokušavano više puta, ali evo sada smo konačno dočekali da ta nastava zaživi. Naravno, još uvek ima roditelјa koji iz raznih razloga imaju određene nedoumice, ali se mi nadamo da će broj učenika koji za sada ipak nije onoliki koliki smo želeli kasnije biti i veći. Još uvek je prisutan određeni strah i mi nikoga ne forsiramo, ali verujemo da će vremenom lјudi ipak videti da ovakav vid nastave ima svoje prednosti. Svi koji se odluče mogu da se pridruže nastavi tokom školske godine – objašnjava Čikara.

Ovim je realizovana dugogodišnja težnja srpske zajednice u gradu Osijeku da se deci srpske nacionalnosti omogući nastava na srpskom jeziku i pismu što je izuzetno važno za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta Srba, ne samo u Osijeku, nego i u celoj Hrvatskoj.

- Za sada je nastava srpskog jezika predviđena samo u OŠ Jagoda Truhelka jer je oko nje i najveća koncentracija zainteresovanih ropditelјa i učenika, ali postoji mogućnost da se uklјuči još neka od škola što zavisi pre svega o broju zainteresovanih. Za sada imamo učenike u četvrtom, petom i osmom razredu, a nastavu će držati Tanja Novak iz Kneževih Vinograda – navodi Čikara.

Za početak, nastava je organizovana za učenike osnovnih škola, a ubrzo će pohađanje nastave srpskog jezika i kulture i učenje materinjeg jezika biti omogućeno i srednjoškolcima.

- Verujemo da će interesovanja biti i u srednjim školama jer ima dosta učenika koji pohađaju pravoslavnu veronauku. Iako za sada za srednje škole ne postoji suglasnost ministarstva kao ni udžbenici, mi se nadamo da će ukoliko bude zainteresovanih to biti povolјno rešeno. Učenici koji pohađaju nastavu na srpskom 17. decembra ići će u dečji kamp učenja srpskog jezika u Sportsko-rekreacioni centar Kukavica kod Bjelovara. Jedan autobus će ići iz istočne Slavonije i jedan sa Korduna, Banije i Like i to će im biti priznato u nastavu, a ujedno i jedan vid stimlacije i nagrade što su se odlučili za ovaj vid nastave – zaklјučio je Čikara.

Svi koji su zainteresovani i koji žele da pohađaju ovaj vid nastave i koji žele da nauče srpsku ćirilicu su dobro došli bez obzira na to kojoj zajednici pripadaju, a prijave mogu slate na email: skdp.os@gmail.com ili na mobilni telefon broj 098 178 0060.