U Zagrebu osnovano sportsko društvo Srba u Hrvatskoj

Osnivačka skupština Sportskog društva Srba u Hrvatskoj održana je 30. marta u Zagrebu u sedištu Srpskog narodnog veća. Na skupštini su prisustvovali predstavnici SNV-a, Zajedničkog veća opština, Privrednika i Prosvjete i osnivači Društva. Po protokolu koji je uobičajen za ovakva dešavanja doneseni su statut i odluka o pokretanju postupka za upis u Registar udruženja RH, […]

Slavko Bubalo 31.03.2018.
sportsko društvo srba u hrvatskoj

Osnivačka skupština Sportskog društva Srba u Hrvatskoj održana je 30. marta u Zagrebu u sedištu Srpskog narodnog veća. Na skupštini su prisustvovali predstavnici SNV-a, Zajedničkog veća opština, Privrednika i Prosvjete i osnivači Društva.

Po protokolu koji je uobičajen za ovakva dešavanja doneseni su statut i odluka o pokretanju postupka za upis u Registar udruženja RH, a izabrano je i rukovodstvo.

Za predsednika SDSH-a izabran je dugogodišnji sportski aktivista Milan Martinović, a za potpredsednika Srđan Jeremić, predsednik ZVO-a i Nemanja Eremić iz FK Petrova gora. Sem na fudbal koji je među Srbima u Hrvatskoj dominantan vid sporta, SDSH će se fokusirati i na sportove koji su zastupljeni u ruralnim područjima u kojima živi i najveći broj Srba u Hrvatskoj.

- Naš je cilj promovisanje sportskih interesa srpske zajednice na način na koji to do sada nije bilo napravljeno. Naime, u Hrvatskoj postoje klubovi nacionalnih manjina, mahom fudbalski, koji se susreću sa brojnim problemima, pre svega finansijske prirode. Verujem da će se sada, zahvaljujući SDSH-u, pronaći načini da funkcionišu bolje - rekao je Martinović u izjavi za Novosti SNV-a.

Više mogućnosti za dobijanje sredstava za manjinski sport

Dodao je da će nakon sređivanja papirologije SDSH imati pravo participacije u različitim telima kao što su Hrvatski fudbalski savez (HNS) i Hrvatski olimpijski odbor (HOO).

- Sada ćemo se moći prijavljivati za sredstva koja su odobrena tim telima, pa ćemo imati puno više mogućnosti da povučemo novac nego što je to ranije bio slučaj. Tako, na primer, nismo mogli dobiti sredstva namenjena nacionalnim manjinama koja HNS redovno dobiva od FIFA-e i UEFA-e - rekao je Martinović.

Nemanja Eremić iz FK Petrova gora ocenio je da bi pozitivna iskustva njegovog i drugih klubova mogla biti primenjena na rad SDSH-a.

- Mogućnost povlačenja sredstava uz stvaranje kvaliteta je jedan od temelja na kojem bi trebala funkcionisati organizacija. Kako udruženje ima dobar temelj, verujem da ćemo aplicirati i za sredstva iz EU fondova - zaključio je on.

Proklamovane delatnosti ovog sportskog udruženja biće osmišljavanje i provođenje edukativnih projekata i programa unapređenja sportskih aktivnosti članova Udruženja i uključivanje dece i mladih u iste. Biće organizovane radionice, predavanja, škole, kampove i sl. kako bi se sticalo i razvijalo znanje i veštine te praćenje novih trendova u sportu.

Udruženje će organizovati programe edukacije na području sporta uopšteno radi razvijanja potencijala dece i mladih u smeru zdravog načina življenja kroz bavljenje sportskim aktivnostima. Udruženje će biti nosilac aktivnosti fudbalske reprezentacije srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, a organizovaće i manifestacije i multimedijalne projekate, susrete i turnire radi ostvarivanja svojih ciljeva.

Udruženje će radi ostvarivanja ciljeva sarađivati i sa drugim udruženjima, ustanovama i fondacijama te sa domaćim i međunarodnim organizacijama koje deluju u cilju razvoja sporta i sportskog načina života. Sarađivaće i sa školama i sportskim udruženjima te telima lokalne uprave, samouprave i nadležnim ministarstvima.