Kroz nove projekte do boljitka opštine Biskupija

U opštini Biskupija u Dalmaciji krenulo se sa realizacijom prvih većih projekata za ovu godinu kao što su izgradnja sportske dvorane, doma kulture i vrtića za najmlađe.

Vaska Radulović 27.03.2019.
Milan Đurđević Biskupija

Obnova zgrade nekadašnje osnovne škole „Vuk Karadžić” u selu Zvjerinac u opštini Biskupija, samo je jedan od projekata čija će realizacija krenuti od ovog proleća. Inicijativom meštana, a uz pomoć Sportskog društva Srba u Hrvatskoj i same Opštine, u narednim danima započeće prva etapa u saniranju objekta i izgradnji sportske dvorane.

- Inicijativa za obnovu ove zgrade, nekadašnje Osnovne škole u Zvjerincu, krenula je prvenstveno od meštana koji su ovde pohađali svoje prve razrede. Te generacije su emotivno vezane kako za svoj kraj, tako i za objekte koji su im bili sastavni deo života i odrastanja. Uzevši u obzir da smo mi jedna mala opština, a jedan deo koji smo planirali odraditi nije prihvatljiv prema evropskim fondovima, prinuđeni smo da radimo korak po korak od sopstvenih sredstava. Tokom leta uspeli smo asfaltirati prilaz i sportsko igralište u sklopu škole, dok je sledeći korak, sa kojim nastavljamo ovih dana, sportska dvorana. Uz pomoć Sportskog društva Srba u Hrvatskoj, kroz donaciju koja nam je obećana, prvo ćemo sanirati krov, zatim stolariju i na kraju fasadu. Isto tako, prošle godine, uspeli smo srediti i prilagoditi potrebama prostorije za Mesni odbor, koji će biti ovde za sela Zvjerinac i Uzdolje, jer do sada nismo imali uslovne prostorije za to. Moram reći kako je ova zgrada zaista jedan ozbiljan objekat u kojem su nekada, pored učionica, zbornice, fiskulturne sale, bile smeštene biblioteka, ambulanta i kuhinja - objašnjava načelnik opštine Biskupija Milan Đurđević.

Očekuju i pomoć ljudi koji više ne žive u Biskupiji

Prema rečima Đurđevića, još uvek je u toku izrada projektne dokumentacije koja obuhvata sanaciju i adaptaciju čitavog objekta. U sklopu sada devastirane zgrade škole, na površini od oko 2.500 metara kvadratnih, naći će se prostorije Mesnog odbora, dom za starije i nemoćne, ali i multifunkcionalni prostor za najmlađe stanovnike Biskupije.

Biskupija

- Iako je ovo zgrada nekadašnje škole, perspektiva da to i ostane je sada gotovo nikakva i nama je sada cilj da je prilagodimo situaciji i potrebama koje imamo. Kako je, nažalost, na ovom porostoru najbrojnija starija populacija, plan je da ovde otvorimo dom za smeštaj onih kojima je to najpotrebnije. Zbog ograničenih sredstava iz opštinskog budžeta, čitava faza obnove odvijaće se u nekoliko faza. Dakle, papire o vlasništvu smo prikupili, sanacija objekta sa spoljašnjim radovima trebala bi da počne do kraja ovog meseca, a paralelno s tim prikupljaćemo sredstva za uređenje pomenutog Doma i nadam se da ćemo u tome imati pomoć i podršku i ljudi koji više ne žive ovde, a u situaciji su da mogu pomoći - kaže Đurđević, ističući kako će, po dosadašnjem troškovniku, za sve to biti neophodno oko 100.000 evra.

Pored škole u Zvjerincu i dosadašnjeg razvoja infrastrukture koji će se nastaviti i u narednom periodu, u planu je realizacija još nekoliko projekata značajnih za čitavu zajednicu.

Biskupija dom kulture

- Pre nešto više od mesec dana potpisali smo ugovor sa Ministarstvom kulture u vezi obnove Doma kulture u Biskupiji. Za taj projekat odobrena su nam sredstva u iznosu od 300.000 kuna. Uz učešće opštine potpisan je ugovor i sa izvođačem i ja se nadam da će ti radovi krenuti kroz koji dan. Isto tako, uz sredstva koja će izdvojiti opština i ona koja očekujemo od Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva za graditeljstvo, nastavićemo sa izgradnjom komunalne infrastrukture na području svih devet sela na području Biskupije. Nedavno smo poslali jedan projekat kroz koji bi, u saradnji sa Udruženjima koja deluju na našem području, zajednički osmislili programe za stanovništvo svih generacija. U sklopu toga imali bismo dečiju igraonicu, dopunsku nastavu za decu, predavanja iz različitih oblasti, ali i aktivnosti posvećene opet najstarijim stanovnicima. Iako Knin nije daleko, odlazak u grad zahteva i vreme i novac, a mnoge aktivnosti koje se obavljaju u gradu možemo obavljati i u našoj lokalnoj sredini tako da sve to ima svoje prednosti. Ono što ipak moram spomenuti kao najkapitalniji projekat, odnosno ono što nas najviše motiviše i uliva nadu za neku lepšu budućnost, svakako je otvaranje vrtića za decu koji bi trebalo da se realizuje u dogledno vreme - kaže Đurđervić.

Moramo biti optimisti

Kako zbog potreba najmlađih stanovnika iz devet sela u sastavu opštine, tako i zbog mogućnosti otvaranja novih radnih mesta, i pored velikih financijskih sredstava neophodnih za sve nove investicije, njihova opravdanost se ne bi smela dovoditi u pitanje, smatra načelnik Biskupije.

Biskupija- Kada govorimo o opravadanosti svih tih objekata, prvenstveno vrtića, ja znam da se to često dovodi u putanje i da se na takve stvari gleda kritički i pesimistično. U ovom trenutku mi imamo dvanaest mališana koji idu u vrtić u Kninu, i isto toliko na listi čekanja za jesen. Ako to saberemo, znači da imamo dve grupe dece vrtićkog uzrasta na ovom malom području, i zbog obaveza njihovih roditelja ali i njihovih mogućnosti ili nemogućnosti da ih svakodnevno odvoze, čekaju i dovoze iz grada, smatram da je to neophodno i da će svima njima biti neuporedivo lakše. To će svakako biti područno odeljenje kninskog vrtića pa će, samim tim, priliku da se upišu imati i deca svih ostalih sela sa rubnih područja grada koja se naslanjaju na našu opštinu, a za koju nema mesta u vrtićima u Kninu. Isto tako se gleda na obnovu doma kulture. Ali, ako smo već dobili namenski sredstva za to, ako smo u prilici da nešto od porušenog vratimo u funkcionalno stanje, i da to upotpunimo nekim sadržajem koji sada svima nedostaje, onda smatram da nikakve bojazni ne bi trebalo da bude da li je nešto isplativo ili nije. Prijavljeni projekti podrazumevaju i potrebu za novim radnim mestima. Za sve ovo što sam nabrojao, trebaće nam po nekoliko ljudi koji će tu raditi a to je, za opštinu sa malim brojem stanovnika koji su radno sposobni, velika stvar - zaključuje načelnik Biskupije.

Obnova i izgradnja novih objekata, na području ove opštine, otvaraju i nove mogućnosti i potrebe za nekim novim, kvalitetnijim sadržajima a to je ujedno poziv i prilika svima onima koji imaju ideje, ali i dileme o samom povratku, poručuju iz Biskupije.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.