Održan sastanak na temu manjinskog obrazovanja

Predstavnici Ministarstva nauke i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencije za odgoj i obrazovanje posetili su ZVO i razgovarali na temu aktuelnih situacija u manjinskom obrazovanju.

Maja Milanović 19.09.2022.
Manjinsko obrazovanje zvo

U Vukovaru je 16. septembra u prostorijama Zajedničkog veća opština održan sastanak načelnika sektora za manjinsko obrazovanje Ministarstva nauke i obrazovanja Republike Hrvatske Milana Vukelića i direktorke Agencije za odgoj i obrazovanje Dubravke Brezak Stamać sa predsednikom Zajedničkog veća opština Dejanom Drakulićem i predsednicom Odbora za obrazovanje ZVO-a Milicom Stojanović. Sastanak je održan u cilju rešavanja aktuelnih problema i poboljšanja nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

- Razgovarali smo o budućim oblicima saradnje, zajedničkom delovanju i načinu kojim bi se nastavnicima obezbedili bolji uslovi za rad, a đacima kvalitetnije obrazovanje i mogućnosti da njihovo školovanje bude upotpunjeno sa novim sadržajima – kaže predsednik ZVO-a Dejan Drakulić.

Nakon sastanka u Zajedničkom veću opština, pomenuta delegacija obišla je novoobnovljenu Osnovnu školu Nikola Andrić u Vukovaru, Osnovnu školu Borovo i Gimnaziju Vukovar gde su se sastali sa direktorima i voditeljima nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Ove škole su istaknute kao pozitivan primer rada i obrazovanja na području delovanja Zajedničkog veća opština. U Osnovnoj školi Nikola Andrić i Gimnaziji Vukovar đaci koji nastavu pohađaju po modelu A idu u istu smenu sa ostalim učenicima, dok je Osnovna škola Borovo škola sa najvećim brojem učenika na području delovanja ZVO-a.

- Ministarstvo nauke i obrazovanja, Vlada Republike Hrvatske i Agencija za odgoj i obrazovanje koja prati sve zakone nastoji i nastojaće da se sve eventualne nedoumice sigurno poprave. Mislim da je ovo dobar put, Osnovna škola Nikola Andrić i Gimnazija Vukovar su lep primer gde školu pohađaju deca i hrvatske i srpske zajednice pri čemu i jedni i drugi imaju pravo obrazovanja na svome jeziku i pismu. Ono na čemu bi trebalo raditi biće taj trenutak o kojem smo razgovarali da jednoga dana na početku školske godine imamo i zajedničku priredbu povodom prvog dana škole. Sigurno je da će, korak po korak, sazrevati i situacija. Vukovar je uvek bio multikulturalni grad i sigurno da ćemo na tome i dalje raditi – izjavila je direktorka Agencije za odgoj i obrazovanje Dubravka Brezak Stamać.

Važnost manjinskog obrazovanja

Na sastanku su direktori škola i voditelji nastave na srpskom jeziku izneli probleme i konkretne situacije sa kojima se susreću u svakodnevnom radu i predstavljena je situacija u obrazovanju na području dve najistočnije županije.

Manjinsko obrazovanje zvo

- Obrazovanje po modelu A izuzetno je kada govorimo o srpskoj nacionalnoj manjini važno stanovnicima Vukovara, Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Ne smemo zaboraviti da imamo i ostale tri nacionalne manjine kao što su Mađarska, Češka i Italijanska nacionalna manjina koja u drugim delovima Republike Hrvatske takođe neguju svoju tradiciju i obrazovanje na vlastitom jeziku i pismu. Zato mi je veoma drago da smo danas ovde u Vukovaru sa predstavnicima ZVO-a, kao našoj važnoj organizaciji i partneru u pronalaženju rešenja za sve one izazove koji stoje pred nama. Ono što je najvažnije je da nastava redovno i normalno funkcioniše i da su se stvorili preduslovi da učenici postignu najkvalitetnije moguće rezultate i da zajedno sa svojim roditeljima i učiteljima daju život školama, a to je ono što nas sve zajedno uveseljava – zaključio je načelnik sektora za manjinsko obrazovanje Ministarstva nauke i obrazovanja Republike Hrvatske Milan Vukelić.