Bezbradice

ŽIVOT 10.03.2020.

U tišini pustog sela Bezbradice

Na svega tri kilometara od Kistanja, na dalmatinskom kršu, u srcu Bukovice, ugnezdile su se Bezbradice.

Vaska Radulović