Eugen jakovičić

POLITIKA 23.11.2020.

Zakon o civilnim žrtvama rata – ravnopravnost na ispitu

Hrvatska uskoro po prvi put dobija Zakon o civilnim žrtvama rata.

Nikola Milojević