Ilija obradović

ŽIVOT 27.06.2019.

Nemar prema Lici pustoši i srpske opštine sa njenog istoka

Na istoku Like situacija je sve teža, ljudi odlaze, posla nema, a i oni koji su ostali muče se sa ostvarivanjem najosnovnijih ljudskih prava.

Vaska Radulović