Istočna slavonija

FELJTON 28.09.2018.

Saborni hram u Osijeku, manastirska crkva na daljskoj „Vodici“ i hram u Šarengradu

Osijek, Osek ili Osik, odnosno Mursa iz vremena rimske uprave ovim krajevima, je grad iz starog veka. Poslednji put se pod imenom Mursa pominje 597. godine u vreme kad su ga razorili Avari i Sloveni.

Srđan Sekulić
FELJTON 14.09.2018.

Pravoslavni hramovi u Gabošu, Sremskim Lazama, Koprivni i Karancu

Mesto Gaboš pominje se 1437. godine kao posed tada već izumrle porodice Ivana Alšana. Nakon dolaska Turaka bio je pust, a potom ga naseljavaju pravoslavni Srbi. U jednom popisu iz 1697. godine navodi se da su ga ponovo naselili Srbi i to iz Bosne.

Srđan Sekulić