Lišane tinjske

KROZ OPŠTINE 24.07.2020.

Lišane Tinjske – Selo zatrpano smećem više od dve decenije

Srpsko selo Lišane Tinjske zatrpano je šutom i otpadom, a njegovi stanovnici i danas se muče sa problemom koji nisu oni izazvali.

Vaska Radulović