Marina budimir

KROZ OPŠTINE 14.07.2023.

U Iloku odnosi dobri, ali ljudi je sve manje

Predstavnici Srba posetili grad Ilok gde su se sastali sa gradonačelnicom Marinom Budimir.

Srđan Sekulić