Udruženje zlatna žena bolman

DRUŠTVO 20.10.2022.

Zajedništvo Srpkinja koje žive u selima istočne Hrvatske

Međunarodni dan žena sa sela bila je prilika da pripadnice srpske zajednice koje žive na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije podsete na položaj i značaj ovog dela populacije.

Jadranka Jaćimović