VSNM Šibensko-kninske županije dodelilo nagrade i priznanja

Zbog zabrane okupljanja slava i svečana sednica Veća srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije održane s malim zakašnjenjem.

Vaska Radulović 30.06.2020.
VSNM Šibensko-kninske županije

Na samom početku svečane sednice prisutni su upoznati sa brojnošću i stanjem manjinskih veća u Šibensko-kninskoj županiji. Kako je rečeno, u petom sazivu, na području ove županije deluju tri opštinska manjinska veća, pet gradskih i županijsko sa ukupno 128 većnika. U najtežem položaju, po izveštaju predsednika, nalazi se skradinsko Veće srpske nacionalne manjine čiji većnici još uvek nemaju ni simboličnu novčanu nadoknadu za svoj rad, dok sva ostala imaju određena sredstva.

Nakon čitanja odluka donešenih od osnivanja manjinskog županijskog Veća, predsednik Borislav Šarić predstavio je prisutnima izveštaj o radu za proteklu godinu. Ono što je posebno izdvojio jeste organizacija pomoći bogosloviji Sveta Tri Jerarha, pri manastiru Krka, u iznosu od 18.000 kuna za kupovinu hrane i higijenskih potrepština.

Članovi županijskog i ostalih manjinskih veća, u proteklih godinu dana, bili su prisutni na raznim kulturnim i verskim događanjima, kao i na brojnim komemoracijama počevši od Varivoda, Gošića, Mokrog Polja i Uzdolja održanim u Šibensko-kninskoj županiji do onih održanih širom Republike Hrvatske od Jasenovca do Jadovna i Srba.

- U toku epidemije izazvane koronavirusom, zbog koje je i ovogodišnja slava Veća pomerena sa 22.maja, manjinski većnici aktivno su učestvovali, volontirali i pomagali najranjivijim grupama stanovništva, donosili hranu i lekove, pakete koje je obezbedio SNV iz Zagreba ili Crveni Krst - rekao je Šarić.

Nezaposlenost i pravo na jezik gorući problemi

To su samo neke od aktivnosti kojima su se, po njegovim rečima, bavili u proteklom periodu. Borislav Šarić iskoristio je priliku i da ponovo istakne koji su to to osnovni, suštinski problemi kada je u pitanju položaj srpske zajednice u županiji.

- Dužan sam da upozorim na nekoliko gorućih problema koji tište našu zajednicu u županiji, a koji, pored depopulacije, izumiranja i iseljavanja, muče i većinski narod. Konzumacija prava na dvojezičnost, koja je po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina moguća u četiri jedinice lokalne samouprave; Biskupiji, Civljanima, Erveniku i Kistanjama, tek je u povojima. Postavljanje dvojezičnih tabli na zgradama opštinskih uprava, sedištima Veća i Mesnih odbora tek su deo zagarantovanih prava, dok se postavljanje tabli sa imenima naselja na latinici i ćirilici sistematski bojkotuje u krugu Ministarstva i Hrvatskih odnosno Županijskih cesta. Još veći problem od ovoga predstavlja zapošljavanje, preciznije nezapošljavanje pripadnika srpske zajednice u javnim službama i ustanovama kojima je osnivač država - istakao je Šarić, navodeći primer Osnovne škole u Kistanjama u kojoj je nemoguće zaposliti pripadnika srpske zajednice, čak ni na mesto čistačice ili domara.

Šarić je rekao kako više ne postoji mogućnost da se bilo ko od pripadnika srpske nacionalnosti zaposli u javnoj ustanovi Nacionalni park Krka, iako je gotovo polovina ulaza u Park na području opštine Kistanje, te to potkrepio primerom jedinog zaposlenog koji je, nakon najnovije promene na čelu te ustanove, ostao bez posla. Ipak, ono što je pohvalno, i pored niza problema, jeste dinamika rešavanja problema komunalne infrastrukture.

- Do kraja ove godine završićemo elektrifikaciju naselja Parčići koje je zadnje selo bez struje, pa će snabdevanje pitkom vodom, u većem delu zaleđa županije, ostati najveći problem - zaključio je Šarić.

Dodeljene povelje, plakete i nagrade

VSNM Šibensko-kninske županije priznanja

Na petoj sednici Veća, održanoj u februaru u Kninu, donesena je odluka o dodeli nagrada Veća istaknutim pojedincima i institucijama, koji su dali svoj doprinos na poboljšanju statusa i unapređenju života srpske zajednice u županiji. Ta odluka je sprovedena u delo pa su, po prvi put, dodeljena i priznanja zaslužnim pojedincima. Tako je Povelja „Sava Bjelanović“ uručena županu Goranu Pauku i gradonačelniku Drniša Josipu Begonji, Plaketa „Simo Matavulj“ Nikoli Kalatu, Vuji Gruloviću, a nagrada „Dositej Obradović“ KUD-u Bukovica i talentovanom sportisti Marku Čeki.

- Većnik sam u Šibensko-kninskoj županiji od osnivanja stranke 2001. godine u tri mandata, i sve to vreme bavio sam se problemima penzija, zdravstvenog osiguranja i priznanjem radnog staža. Kao čovek koji je bio zaposlenik u zdravstvu, trudio sam se da svojim sunarodnicima pomognem i oko pružanja informacija i smernica u ostvarivanju njihovih osnovnih prava. Ovo je prva ovakva nagrada, od strane manjinskog Veća u kojem sam godinama, i naravno da mi kao čoveku znači mnogo. To je svojevrsno priznanje i pohvala za sav moj dosadašnji rad, ali i podstrek da nastavim dalje da se zalažem za srpsku zajednicu čiju pripadnost svuda ponosno ističem - kaže Nikola Kalata.

Sednici Veća u Kistanjama prisustvovao je predsednik SNV-a Boris Milošević, župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, zamenica župana Anja Šimpraga, gradonačelnik Drniša Josip Begonja, zamenici gradonačelnika Knina i Skradina, načelnici opština Kistanje i Ervenik, predsednici VSNM Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije, te ostali predstavnici županijskih, gradskih i opštinskih veća.